Na de zomervakantie is aannemer Ploegam gestart met de laatste werkzaamheden uit fase 2A.

De beek bij de zandvang is versmald. Ook hebben we zand in de beek ingebracht. Het water in de beek neemt deze door het slingeren van de beek vlakbij de Achelse Kluis mee. Verder werkten wij in het nabijgelegen bos samen met Staatsbosbeheer. Zo hebben we greppels gedempt en hebben we gronddammen aangebracht. Zo zorgen we dat we water langer vasthouden. Het gebied kan zo natter worden.

Het werk is nu klaar. Uiteindelijk doel is om de beek en het watersysteem te versterken en klaar voor de toekomst te maken. Slim omgaan met water is nu nodig. Onze werkzaamheden sluiten hier op aan. Op de foto is goed te zien hoe de beek bij de Achelse Kluis weer slingert door het landschap. Voorheen liep deze kaarsrecht.  

Volgend najaar willen we starten met fase 2B van Herinrichting Tongelreep. Eind dit jaar hopen we hier meer duidelijkheid over te hebben. In deze fase pakken wij het beekherstel een stukje noordelijker aan. Dit is tussen Bruggerhuizen en Stuw Driebruggen (Zeelberg). Ook hier gaan wij de beek door het landschap laten slingeren. In de tussentijd houden wij u uiteraard via deze nieuwsbrief op de hoogte.