De plannen van de provincie en het waterschap om de verdroging in het beekdal van de Tongelreep in Noord-Brabant tegen te gaan, blijven in stand. Het beekdal is onderdeel van het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Goote Heide & De Plateaux’. Stikstof en verdroging hebben dit gebied aangetast. In het projectplan waterwet staan de maatregelen die gaan over water. Denk aan het verhogen van de waterstand van de Tongelreep en het dempen van sloten. Via het inpassingsplan heeft de provincie gronden een natuurbestemming gegeven.

Een veehouder met veel landbouwgrond heeft bezwaar tegen de plannen. Een groot deel van die gronden heeft in het inpassingsplan een natuurbestemming gekregen. De veehouder denkt dat de gronden rondom zijn boerderij in de toekomst te nat worden. Hij heeft daar bezwaar tegen gemaakt, maar hierin geen gelijk gekregen.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State op 25 oktober 2023. Alleen de datum waarop de bestuurders het projectplan hebben vastgesteld, ontbreekt in het inpassingsplan. De veehouder heeft dit aangegeven en gelijk gekregen op dit onderdeel. De provincie zet deze juiste datum nog op het plan. Na deze aanpassing en publicatie hiervan is het provinciaal inpassingsplan niet meer te veranderen. Beroep is niet meer mogelijk.

Als waterschap kunnen we door met de uitvoering van de maatregelen die horen bij fase 2B. Deze staat gepland voor 2024. Eerst gaan we de documenten voor de uitvraag voor een aanbesteding maken. Hier hoort ook een gedetailleerde planning bij. Daarna volgt de uitvraag zelf.

Lees de volledige uitspraak(externe link) van de Raad van State.