Een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is belangrijk voor een goede waterkwaliteit van onze sloten en beken.  Daarom heeft Waterschap De Dommel in mei en juni buiten kantooruren gecontroleerd op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met name het bespuiten van sloottaluds had de aandacht.

Onze handhavers constateerden maar een klein aantal overtredingen. Het naleefgedrag van met name het niet bespuiten van slootkanten is daarom goed. Natuurlijk blijven we streven naar een volledig naleefgedrag.

Bij 2 kleine bespuitingen in droge slootkanten met azijn is een waarschuwend praatje gemaakt.
Dit was ook nodig naast een aardappelperceel in Oirschot waar enkele meters slootkant geraakt waren.
In Haaren was een gedeelte slootkant bespoten. Hiervoor is een waarschuwing gegeven met doormelding aan de NVWA. Hierdoor kan de eigenaar mogelijk gekort worden op inkomenssteun. De Europese Unie verleent inkomenssteun voor o.a. het uitvoeren van “goed agrarisch beleid”. Het dood spuiten van een slootkant is geen goed agrarisch beleid.
In Son is voor het bespuiten van ongeveer 100 meter sloottalud een rapport van bevindingen opgemaakt.