Van 1 april tot minimaal 1 oktober mag geen water worden opgepompt uit beken, sloten en vijvers/vennen in de stroomgebieden van de Beerze, Reusel en Nete ten zuiden van het Wilhelminakanaal en uit wateren in Park Meerland in Eindhoven. Deze gebieden zijn extra gevoelig voor droogte. De maatregel is nodig om watertekorten in oppervlaktewater, zoals sloten en beken, te voorkomen. 

Halfjaarverbod jaarlijks in droogteseizoen

Dit onttrekkingsverbod gaat jaarlijks automatisch op 1 april in. Tot minimaal 1 oktober mag geen water opgepompt worden uit bepaalde beken, sloten en andere waterpartijen om bijvoorbeeld te beregenen. Het verbod geldt voor vaste sproei-installaties, maar ook voor mobiele installaties zoals zuigwagens en giertonnen. De enige uitzondering hierop is het laten drinken van vee of een brand blussen met slootwater.

Gebied gevoelig voor droogte

Dit onttrekkingsverbod geldt alleen voor de stroomgebieden van de Beerze, Reusel en Nete en daarop afwaterende sloten ten zuiden van het Wilhelminakanaal. Deze beken en sloten liggen hoog en zijn zo gevoelig voor droogte dat het water hier in enkele dagen heel snel kan zakken. Vanwege dit jaarlijks terugkerende probleem koos De Dommel in 2017 voor duidelijkheid: een jaarlijks terugkerende regel in dat gebied. In 2020 was het zelfs nodig om het halfjaarverbod te verlengen tot eind december.

In de rest van het Dommelgebied is oppompen van oppervlaktewater nog toegestaan, behalve in inlaatgebieden Olen en Sonniuswijk in Son en Breugel. Hier geldt altijd een onttrekkingsverbod. Wanneer waterpeilen en doorstroming in andere stroomgebieden snel zakken, kan het waterschap ook daar een tijdelijk onttrekkingsverbod instellen.

Ook besluit over grondwater

De Brabantse waterschappen besloten vandaag ook dat agrariërs en grondeigenaren hun grasland tot 1 juni  – onder voorwaarden – mogen beregenen met grondwater.

Elke druppel telt

De drie droge zomers van 2018, 2019 en 2020 laten zien dat stromend water in sloten en beken niet vanzelfsprekend is. Voldoende water is van belang voor natuur, landbouw en inwoners in het Dommelgebied. Daarom werkt Waterschap De Dommel samen met andere overheden, bedrijven, boeren, natuur- en milieuorganisaties en inwoners aan manieren om méér water langer vast te houden en minder water te gebruiken.