We hebben een deel van het hoofdriool Riool-Zuid onderzocht tussen Bergeijk en Waalre. Het blijkt dat op sommige plaatsen buizen en buisdelen beschadigd zijn door waterstofsulfide. Dit is een gas dat naar rotte eieren ruikt en het beton kan beschadigen. Het gaat hier vooral om de plaatsen waar andere rioolleidingen aangesloten zijn op het hoofdriool. Dit zijn inprikpunten oftewel inprikkers. De inprikkers van Eersel, Riethoven, Waalre en Center Parcs De Kempervennen zijn erg beschadigd. Daarom gaan we die repareren.

We hebben op vijf locaties inprikkers onderzocht. Het is nodig de inprikkers van Eersel, Riethoven, Waalre en Center Parcs De Kempervennen te repareren. De schade is hier zo groot, dat de stevigheid in gevaar komt. Daarom voldoet die niet meer aan onze eisen. De schade aan de inprikker bij Westerhoven/Steensel is minder groot. Deze blijven we regelmatig onderzoeken. Als de staat hiervan slechter wordt, gaan we deze inprikker ook repareren.

Extra onderzoek

Om te kijken hoeveel schade de inprikkers precies hebben, hebben we in 2021 een extra onderzoek gedaan. We weten nu hoe we de inprikkers het beste kunnen repareren. Ook weten we welke delen van de leiding dit precies zijn.

Wat gaan we doen?

De inprikkers van Eersel, Riethoven, Waalre en De Kempervennen gaan we relinen. Dit is een methode waarbij de rioolbuis van binnenuit een nieuwe binnenkant krijgt.

Hierdoor hoeven we veel minder in de grond te graven om de buis te vervangen. Dit hoeft nu maar op enkele plaatsen en niet over de hele lengte van de buis. De kosten zijn ook lager dan bij het plaatsen van een nieuwe buis. Omdat er minder gegraven hoeft te worden geeft het minder problemen voor de omgeving. Normaal gesproken kunnen we er hierna weer zo'n 50 jaar mee vooruit.

Op elke plaats gaan we twee buisdelen helemaal relinen. Dat zijn de delen links en rechts van het punt waar de inprikkende leiding op uitkomt. Ook zijn er putten beschadigd. Die geven we een beschermende laag. Bij Waalre vervangen we de ontluchtingsput. Vanwege de techniek moet deze een klein beetje verplaatst worden.

We starten in oktober 2022 met de werkzaamheden aan de inprikkers Riethoven, De Kempervennen en Waalre. De inprikker van Eersel doen we op een iets later moment.

Tijdelijke pompinstallatie

De afvoer van het rioolwater moet tijdens het werk doorgaan. Hiervoor plaatsen we op de inpriklocaties een tijdelijke pompinstallatie. Die zorgt ervoor dat het afvalwater omgeleid en weggepompt wordt. Dit doen we wanneer we beginnen met het werk op die locatie.

Leiding Eersel

Naast het repareren van de inprikker Eersel moet ook de inprikkende leiding uit Eersel vernieuwd worden. Daarom wordt dit een apart project. We gaan hier de leiding én de inprikker vernieuwen.

Planning

De werkzaamheden van de inprikkende leiding Riethoven en de Kempervennen zijn afgerond. De planning voor de laatste locatie; inprikkers Waalre, ziet er zo uit:

  • Januari 2024 tot en met maart 2024 voorbereidingen van het werk;
  • April 2024; start van het werk;
  • Mei 2024 tot en met juli 2024; uitvoering van het werk;
  • April/juni 2024; afronding van het werk.

Vragen?

Neem contact op met :

Kaart met de locaties

Op de kaart hieronder ziet u de plaatsen waar we aan het werk gaan. Dat is bij:

  • Eersel (locatie 1);
  • Riethoven (locatie 3);
  • Center Parcs De Kempervennen (locatie 4);
  • Waalre (locatie 5).

Locatie 2 is Westerhoven/Steensel. De schade is hier minder groot. Hier gaan we niet aan het werk. We blijven deze regelmatig onderzoeken.

Kaart met de locaties
Kaart met de locaties