Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties stoten de komende jaren steeds minder broeikasgas lachgas uit. De maatregelen hiervoor leveren niet alleen minder uitstoot op, maar ook schoner water. Hiermee werken we aan een kleinere CO2-voetafdruk. 

Meten, begrijpen, verminderen

Tijdens het zuiveren van rioolwater ontstaat lachgas. Lachgas (distikstofmonoxide of N2O) is een broeikasgas dat ruim 250 keer schadelijker is dan koolstofdioxide (CO2). De afgelopen jaren is gemeten wat de lachgasuitstoot is op onze 8 zuiveringsinstallaties en onderzocht hoe dit te verminderen. 

Beleidsadviseur Waterketen Alexandra Deeke: “De oplossing zit in het bijstellen van het zuiveringsproces. Dit vraagt per zuivering een aanpak op maat. De aanpassingen op RWZI Eindhoven, Biest-Houtakker en Haaren laten zien dat we de helft minder lachgasuitstoot bereiken. Dit kan zelfs oplopen tot 80%.” 

Hiermee zijn we een van de koplopers op het gebied van terugdringen van lachgasemissies. De komende jaren worden de andere rioolwaterzuiveringsinstallaties aangepast op het verminderen van lachgas.

Minder broeikasgas én schoner water

Tijdens het aanpassen van het zuiveringsproces om lachgas terug te dringen blijkt er een bijkomend voordeel te zijn. Het gezuiverde water (effluent) heeft na de maatregelen een betere waterkwaliteit. 

Dagelijks bestuurslid Bas Peeters licht toe: “Naast minimaal de helft minder lachgasuitstoot zagen we dat het gezuiverde water op RWZI Eindhoven ook beter scoort op het uitzuiveren van stikstof en fosfaat. Zo werken we niet alleen aan een klimaatvriendelijker zuiveringsproces, maar ook aan schoner water voor het Dommelgebied. Alles bij elkaar een aanzienlijke milieuwinst waar we erg blij mee zijn.”

Op weg naar een klimaatneutraal waterschap

Het terugdringen van lachgasemissies is een van de maatregelen voor een klimaatneutraal waterschap. Doel is om in 2035 klimaatneutraal te zijn. In december 2023 werd bekend dat er 12 miljoen euro rijkssubsidie komt voor klimaatmaatregelen van waterschappen. Ruim 8 miljoen van deze subsidie wordt de komende vier jaar besteed aan een Versnellingsprogramma voor het terugdringen van lachgasemissies bij waterschappen(externe link). Wij zijn deelnemer van dit versnellingsprogramma als trekker van het spoor Reductie.