De gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en TenneT ondertekenden op 20 juli 2022 belangrijke overeenkomsten voor het gebied rond de rioolwaterzuivering van Tilburg. Hierin legden zij onder meer vast wie de toekomstige eigenaar wordt van welke grond. En hoe dit gebied wordt ingericht. De afspraken versnellen de komst van het hoogspanningsstation dat nodig is voor een betrouwbaar stroomnet in de regio. Ook legden zij vast hoe alle partijen de omgeving van de rioolwaterzuivering en het hoogspanningsstation gaan inrichten.

Over enkele jaren ziet de omgeving rond de rioolwaterzuivering van Tilburg er anders uit. Het heeft dan een hoogspanningsstation en de waterberging is verplaatst. Ook is er een ecologische verbindingszone, recropassage en een snelfietspad. TenneT wil zo snel mogelijk gaan bouwen. Dat is wanneer zij goedkeuring krijgen op het definitieve inpassingsplan. En de vergunningen voor het hoogspanningsstation rond zijn. Zo kan TenneT de stroomproblemen rond Tilburg sneller oplossen.

De grondeigenaren hebben met elkaar afspraken gemaakt over de (her)verdeling van gronden en over de inrichting ervan. Dit zijn de gemeente, provincie, waterschap en toekomstig grondeigenaar TenneT.

Verplaatsen deel waterberging

Het hoogspanningsstation komt voor een deel in de huidige waterberging te liggen. Die vangt het schoongemaakte afvalwater van de rioolwaterzuivering op. Een deel van deze waterberging moet nu verplaatst worden naar beide kanten van de N261.  Het gedeeltelijk verplaatsen van de waterberging en de bouw van het station zijn het begin van de nieuwe inrichting van het gebied rond de rioolwaterzuivering.

Verbindingen voor verkeer en dieren

De gemeente wil het ontbrekende stuk snelfietspad op de Bos en Beemdweg aanleggen.  De provincie wil een ecologische verbindingszone en een recropassage (verbinding tussen beide kanten van de N261) maken. Dit om zo de Stokhasseltlaan met de Bos en Beemdweg voor recreatief verkeer en dieren te verbinden.

Weer zicht op aansluiting stroomnet

Marjolein de Gorter, Tennet: “Door de bouw van dit hoogspanningsstation krijgen bedrijven weer zicht op aansluiting op het net. Fijn om te zien dat we dit kunnen bouwen samen met deze toekomstige buren, het waterschap, de gemeenten en de provincie. Heel bijzonder dat zij zich allemaal zo inspannen om het station, natuur en recreatie op elkaar aan te laten sluiten. Zo kunnen we ook snel aan de slag en maakt de samenwerking een voorbeeld voor Nederland.”

Ruimte voor recreatie, landbouw, waterberging en natuur

Hagar Roijackers, Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant: “Deze gebiedsgerichte samenwerking levert grote winst op. Een verbetering van het landschap door een impuls te geven aan landschapspark Pauwels. Het nieuwe 380 kV-station pakt problemen aan in de regionale levering van energie. En er is ruimte voor recreatie, landbouw, waterberging en natuur.”

Overloopvijver past in landschap

Bas Peeters is lid van het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. “We zetten weer een mooie stap in alle ontwikkelingen rond het terrein van onze rioolwaterzuivering in Tilburg. De plannen voor de gedeeltelijke verplaatsing van de overloopvijver maakten we samen met de omgeving. We zien uit naar een snelle én goede realisatie van de plannen. Met als eindresultaat een overloopvijver die past in het landschap. Zo kunnen we samen blijven werken aan schoon water voor Tilburg en omgeving.”

Optreden als één overheid

Wethouder Rik Grashoff (Duurzaamheid en Energietransitie) van de gemeente Tilburg is blij met de ondertekening. ‘Deze ontwikkeling is heel erg belangrijk voor de energietransitie. We hopen op een snelle realisatie. Want de netschaarste waar we nu mee te maken hebben, moet zo snel mogelijk voorbij zijn.’ De wethouder noemt dit plan een goed voorbeeld van het optreden als één overheid. ‘Met elkaar leggen we de puzzel van 380 KV-station, waterzuivering, natuurontwikkeling, fiets- en ecologische verbinding. Zo werken we met elkaar aan de ontwikkeling van dit stukje Tilburg.’