De groengasinstallatie van Waterschap De Dommel heeft in 2023 goed gepresteerd. De innovatieve installatie leverde in haar eerste jaar 4.083.201 m3 groen gas aan het gasnet. Dit staat gelijk aan het gemiddelde gasgebruik van ruim 3400 huishoudens. De groeninstallatie staat op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Tilburg.

Van plas tot groen gas

Wie thuis doortrekt, werkt indirect mee aan het maken van groen gas. Na het zuiveren van rioolwater blijft er zuiveringsslib over. Dit zuiveringsslib wordt op de energiefabriek van RWZI Tilburg omgezet naar biogas. De groengasinstallatie zet het biogas weer om naar groen gas. Groen gas is van aardgaskwaliteit. Waterschap De Dommel levert het groen gas aan het gasnet voor Tilburg en omgeving.   

Circulaire economie

Groen gas is een duurzaam alternatief voor aardgas en draagt bij aan de circulaire economie. Bas Peeters, dagelijks bestuurslid: “Het sluiten van kringlopen is belangrijk voor een toekomstbestendige leefomgeving. Ons doel is om in 2050 als waterschap geheel circulair te zijn. Afvalwater bestaat dan niet meer, maar is dan een hernieuwbare grondstof. Het maken van groen gas uit ons zuiveringsslib levert een belangrijke bijdrage aan deze duurzame ambitie. Ook sluit het aan op de landelijke behoefte aan een alternatief voor Gronings gas.”  

Bas Peeters, lid dagelijks bestuur Waterschap De Dommel