In Veldhoven stroomt het riviertje de Gender langs de Kempenbaan en bedrijventerrein De Run. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige piekbuien in zomer en herfst. De Gender kan die grote hoeveelheden water soms niet snel genoeg afvoeren. Dat leidt tot wateroverlast in de omgeving van de Kempenbaan.

Gemeenten Veldhoven en Eindhoven, provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en ASML werken daarom samen aan een oplossing. Op 24 november ondertekenden de bestuurders van de vijf organisaties een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staan maatregelen die wateroverlast richting de bedrijventerreinen aan de Run en in omliggende woonwijken zoveel mogelijk moeten voorkomen.

Wateroverlast door klimaatverandering

De betrokken overheden werken samen met ASML aan een klimaat robuuste oplossing. Welke maatregelen zijn nodig? Allereerst de aanleg van een nieuwe koker van de Gender naar het beekdal van de Run. De koker krijgt een route onder de Kempenbaan en het bedrijventerrein door. Daarnaast worden duikers en stuwen aangepast voor een betere waterafvoer. Het beekdal van de Run wordt heringericht.

Klaar in 2025

Met deze maatregelen wordt ook de wateroverlast in de Dorpstraat in Veldhoven sterk verminderd. De kosten van het project bedragen bijna 14 miljoen euro. Eind 2025 moet het project klaar zijn.

Gedeputeerde Saskia Boelema (Water): “Als provincie vinden we het belangrijk om met partners als waterschap, gemeenten en bedrijven de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. De Samenwerkingsovereenkomst Klimaatrobuust de Gender is een goede manier om bewoners van Veldhoven-Dorp en bedrijven op de Run met een klimaat robuust watersysteem te helpen om de voeten droog te houden.”

Herinrichting beekdal de Run

Waterschap De Dommel start met de voorbereidingen voor het beekherstelproject Run-Heers Dommel. De maatregelen van het beekherstelproject dragen bij aan het halen van natuurdoelstellingen, het tegengaan van droogte en het voorkomen van wateroverlast. De Run krijgt straks meer ruimte. Het ontwerp houdt rekening met de opvang en afvoer van de piek vanuit de Gender.

V.l.n.r. Erik de Ridder, watergraaf Waterschap De Dommel; Mariëlle Giesbertz, gemeente Veldhoven, wethouder Duurzaamheid, Energie en klimaatadaptatie; Teun Wartenbergh, ASML, Head of Real Estate Development & Strategy; Saskia Boelema, Provincie Noord-Brabant, lid Gedeputeerde Staten - Water en Bodem, Gezondheid en Brede Welvaart; Rik Thijs, gemeente Eindhoven, wethouder klimaat, energie, grond en vergroening
V.l.n.r. Erik de Ridder, watergraaf Waterschap De Dommel; Mariëlle Giesbertz, gemeente Veldhoven, wethouder Duurzaamheid, Energie en klimaatadaptatie; Teun Wartenbergh, ASML, Head of Real Estate Development & Strategy; Saskia Boelema, Provincie Noord-Brabant, lid Gedeputeerde Staten - Water en Bodem, Gezondheid en Brede Welvaart; Rik Thijs, gemeente Eindhoven, wethouder klimaat, energie, grond en vergroening