Na een melding van een verkleurde en stinkende sloot in Hilvarenbeek, deden onze handhavers onderzoek naar de oorzaak. Dat bleek een agrarisch bedrijf. De pomp, die het vervuilde terreinwater van de voerkuilen naar de mestkelder moest verpompen, was kapot. Het vervuilde water kwam daardoor in de sloot terecht. Die raakte 185 meter vervuild. 

De agrariër heeft dit niet bij het waterschap gemeld. Ook heeft hij geen maatregelen genomen om de vervuiling te beperken of op te ruimen. Daarom krijgt hij een bestuurlijke strafbeschikking (zie www.dommel.nl/handhaving). 

De agrariër heeft de sloot schoon laten maken. Tijdens een afsluitende milieucontrole, samen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, bleek dat de overtredingen waren beëindigd. De komende tijd controleren we het bedrijf extra.