Binnenkort willen we starten met de uitvoering van fase 2A. Fase 2A bestaat uit de werkzaamheden rondom de Patersgronden net boven de Belgische grens (Achelse Kluis). We dempen hier een zandvang en een sloot. Een zandvang is een breed gedeelte in de watergang die in het verleden is aangelegd om ongewenst zand dat meestroomt op te kunnen vangen zodat dit niet verderop in de beek terecht komt.

Wanneer de zandvang vol zit, wordt het zand uit de zandvang afgevoerd.. Daarnaast zorgen we dat de beek hier weer gaat slingeren, zodat het water langer in het gebied blijft stromen. Ook verondiepen en versmallen we de beek door zand in te brengen. Het water stroomt dan sneller in de beek in periodes met lage waterstanden. Beiden zorgen voor een betere waterkwaliteit en verbeterde omstandigheden voor planten en dieren in de beek.

Voor deze fase zijn we al enige tijd bezig om een aannemer te selecteren. Behalve op prijs hebben wij voor dit werk ook kwaliteit sterk laten meetellen. Alle inschrijvers moesten voor de aanbesteding een uitgebreid plan opstellen waarin ze beschreven hoe ze met onder andere de omgeving, ecologie en duurzaamheid om willen gaan. Donderdag 17 november jl hebben we deze plannen beoordeeld. Aannemer Ploegam heeft inmiddels een brief ontvangen dat zij geselecteerd zijn. Definitieve gunning is 9 december a.s. Tot die tijd hebben de andere partijen de tijd om bezwaar te maken op de gunning. We hopen dat de eerste schop in december of januari de grond in gaat. Uiteraard lichten we de omgeving hierover in en leest u meer over de voortgang in de nieuwsbrief Tongelreep.