We hebben aannemer Ploegam B.V. uit Oss gekozen om de werkzaamheden voor fase 2A (bij de Achelse Kluis) uit te voeren. De aannemer is al begonnen met het plaatsen van rijplaten. Ook rijden zij zand naar de Tongelreep om die later in de beek te kunnen brengen. We noemen dit zandsuppletie. De stroming van de beek verspreidt dit zand. Het zorgt voor meer ondiepe delen in de hele beek. Het gebied kan zo natter worden, waardoor de kwetsbare natuur beter beschermd blijft.

De aannemer gaat ook aan de gang met het dempen van een sloot en een zandvang bij de Abdijweg. Deze hebben we niet meer nodig. Een zandvang is een verbreding in de beek. Daar staat meestal het water stil waardoor het zand naar de bodem zinkt. We willen dat de Tongelreep ondieper wordt en op een natuurlijke wijze zand gaat verspreiden.

Later dit jaar willen we in dit deel langs de Achelse Kluis ook weer laten slingeren door het landschap.