Ons klimaat verandert en het weer wordt extremer. Dat raakt ons allemaal. Inwoners, boeren, bedrijven en overheden. Actie is daarom nodig. De Dommel geeft daarom een subsidie voor klimaatbuffers.

We zien de laatste jaren steeds meer hoosbuien, ondergelopen straten en kelders. Maar ook lange droge periodes en verdroging. De temperatuur gaat omhoog en boeren moeten oogsten weggooien. Afgelopen jaren zagen we de gevolgen van de veranderingen van het weer. Water en klimaatverandering kennen geen grenzen. Dat maakt dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor wateroverlast en de aanpak van droogte. Actie is nu nodig om een fijne omgeving te houden om in te leven. Samen kunnen we ons beter voorbereiden op de extremen in het weer.

Wat is een klimaatbuffer?

Klimaatbuffers geven regenwater de kans om in de grond te zakken en ons grondwater aan te vullen. Bij hevige regen kan een klimaatbuffer helpen bij het voorkomen van wateroverlast. Het waterschap moedigt de aanleg van klimaatbuffers aan. Daarom betalen we mee aan de aanleg van grotere klimaatbuffers. Denk aan WADI’s, tanks of kratten onder de grond die water opvangen, zaksloten of tegels en wegdek die water doorlaten.

Werk je voor of namens een gemeente? Dan krijg je geen vergoeding. Met gemeenten werken we samen om projecten die goed zijn voor het klimaat te betalen.

Randvoorwaarden

Verhard oppervlak afkoppelen van een gemengd riool:

 • Tenminste 1.000 m2;
 • Binnen de bebouwde kom
 • Met tenminste 15 mm berging.

Verhard oppervlak verwijderen of vervangen door half verharding, voor zover dit afvoert naar riolering of oppervlaktewater:

 • Tenminste 1.000 m2;
 • Binnen de bebouwde kom.

Regenwaterberging aanleggen, al dan niet met infiltratie:

 • Tenminste 20 m3 gelegen boven de GHG;
 • Bij infiltratie een capaciteit van tenminste 0,5 m/dag.

Bij alle categorieën geldt:

 • Activiteit wordt uitgevoerd binnen ons beheergebied;
 • Activiteit start binnen 6 maanden na datum subsidietoekenning;
 • Activiteit is gereed binnen 3 jaar na datum subsidietoekenning;
 • Het uitgevoerde werk blijft tenminste 10 jaar in stand.

Hoe kan ik subsidie voor klimaatbuffers aanvragen?

Maak gebruik van het formulier “Aanvragen subsidie klimaatbuffers’ om subsidie aan te vragen. Zorg dat je alle informatie die je moet opsturen digitaal beschikbaar hebt. Zonder deze informatie kun je de aanvraag niet indienen.

Aanvragen subsidie klimaatbuffers

Je moet de volgende gegevens opsturen:

 • Een tekening van het gebied en plan.
 • Een uitleg en overzicht van de maatregelen die goed zijn voor het klimaat.
 • Een begroting en een plan om te laten zien hoe dit betaald kan worden.
 • Je kan ook een uitleg of berekening geven van een voorziening, die tenminste 0,5 m/dag aan water kan opvangen. Deze moet boven de gemiddeld hoogste stand van het grondwater liggen.

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Bent je op zoek naar een subsidie voor Waterbazen, voor een regenton of een groene tuin? Bekijk dan subsidie voor het afkoppelen van regenwater.