Het klimaat verandert en het weer wordt extremer. Dat raakt ons allemaal. Inwoners, boeren, bedrijven en overheden. Actie is daarom nodig. De Dommel heeft hiervoor een subsidie voor klimaatbuffers.

We zien de laatste jaren hoosbuien. Ondergelopen straten en kelders. Ook is er meer droogte en verdroging. De temperatuur wordt hoger. Boeren die oogsten moeten weggooien. Afgelopen jaren zagen we de gevolgen van de veranderingen van het weer. Water en klimaatverandering kennen geen grenzen. Dat maakt dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor wateroverlast en de aanpak van droogte. Actie is nu nodig om een fijne omgeving te houden om in te leven. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we beter voorbereid zijn op de extremen in het weer.

Dit is een klimaatbuffer

Klimaatbuffers geven regenwater de kans in de grond te zakken en zo het grondwater aan te vullen. Bij hevige regen kan een klimaatbuffer helpen bij het voorkomen van wateroverlast. Het waterschap moedigt de aanleg van klimaatbuffers aan. Hiervoor hebben we een bijdrage ingesteld. Deze bijdrage is bedoeld voor grotere klimaatbuffers. Denk hierbij aan WADI’s, voorzieningen onder de grond die water opvangen, zaksloten en verhardingen die water doorlaten.

Bereidt u werk voor of voert u werk uit namens of voor een gemeente? Dan komt u niet in aanmerking voor een bijdrage. Hiervoor heeft Waterschap De Dommel een andere manier om samen projecten die goed zijn voor het klimaat te betalen.

Hoe kan ik subsidie voor klimaatbuffers aanvragen?

U wilt subsidie aanvragen voor het aanleggen van een klimaatbuffer. Gebruik hiervoor het e-formulier in het blok hieronder. Zorg dat u alle informatie die u moet opsturen digitaal beschikbaar heeft. Zonder deze informatie kunt u uw aanvraag niet indienen.

Aanvragen subsidie klimaatbuffers

U moet de volgende gegevens opsturen:

  • Een tekening van het gebied en plan.
  • Een uitleg en overzicht van de maatregelen die goed zijn voor het klimaat.
  • Een begroting en een plan om te laten zien hoe dit betaald kan worden.
  • U kunt ook nog een uitleg of berekening geven van een voorziening, die tenminste 0,5 m/dag aan water kan opvangen. Deze moet boven de gemiddeld hoogste stand van het grondwater liggen.

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Bent u op zoek naar een subsidie voor Waterbazen, zoals het plaatsen van een regenton of een groene tuin? Bekijk dan hier subsidie voor het afkoppelen van regenwater.