Als projectteam is het altijd erg leuk om over onze werkzaamheden te mogen vertellen. We zijn trots op ons project en dan is het altijd mooi dit te mogen delen.

Dit deden we dan ook op 12 september 2023. Het projectteam Tongelreep organiseerde die dag een wandeling langs de Tongelreep voor omwonenden én voor deelnemers van het Freeflow-congres.

’s Ochtends liepen wij met een enthousiaste groep van meer dan 25 personen langs de beek. Tijdens de wandeling hebben we een toelichting gegeven over de werkzaamheden die nu in volle gang zijn. Zo is de aannemer bezig met het graven van de nieuwe loop van de beek langs de Achelse Kluis. Ook brengt de aannemer weer zand in de beek. Het projectteam beantwoordde veel vragen.

Op deze dag was in de Achelse Kluis ook het Freeflow congres. Dit congres richtte zich op het (weer) natuurlijk inrichten van rivieren en beken. In het middagprogramma verzorgde het projectteam ook één van de excursies. We hebben die middag twee groepen vakgenoten ons werk laten zien.