Tijdelijke pomp verwijderd en gasleiding weer in gebruik

Update van 15 maart 2024 om 17:51 uur:

Het weghalen en demonteren van de tijdelijke pompinstallatie (TPI) is goed verlopen. De gasleiding is gestabiliseerd, gedeeltelijk met zand aangevuld in overleg met Enexis en weer in gebruik genomen. Volgende week worden de materialen van de TPI verder opgeruimd en bepalen we welke vervolgstappen nodig zijn.

Waterschap De Dommel verwijdert tijdelijke pomp en stabiliseert situatie

Update van 14 maart 2024 om 16:46 uur: 

Op woensdag 13 maart kwam een gasleiding bij de Professor Holstlaan in Eindhoven bloot te liggen, doordat een tijdelijke pompinstallatie (TPI) verzakte, waardoor zand onder de gasleiding wegspoelde.

De TPI was in opdracht van het waterschap door een aannemer geïnstalleerd voor herstelwerkzaamheden aan de afvalwatertransportleiding die daar loopt. Doordat de TPI verzakte, ontstonden er problemen en spoelde zand weg. Waterschap De Dommel, de aannemer en de pompleverancier doen gezamenlijk onderzoek naar de oorzaak van de verzakking.

De aannemer werkt nu aan het weghalen en demonteren van de tijdelijke pompinstallatie en het stabiliseren van de gasleiding. Vanwege de omvang van de installatie worden daarbij drie kranen gebruikt. Als de materialen uit de bouwput verwijderd zijn, kan de gasleiding gestabiliseerd worden. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot en met vrijdag 15 maart. Na het weekend bepalen we welke vervolgstappen nodig zijn.