De grond boven een afvalwatertransportleiding naar het rioolgemaal Aalst is verzakt. Dit wijst op een mogelijke breuk in de transportleiding. We onderzoeken momenteel de precieze oorzaak en bereiden herstelwerkzaamheden voor. 

Update 23 maart 18:00 uur

Het onderzoek naar de verzakking kost meer tijd dan verwacht. Mede door de regenval wordt de inspectie van de transportleiding bemoeilijkt. En veiligheid voor mens en omgeving staat hierbij centraal.

Volgende week wordt een nieuwe poging gedaan, na een goede voorbereiding, om de transportleiding van binnen te inspecteren. Dit is nodig om de oorzaak en vervolgens de aanpak te bepalen. Medio volgende week verwachten we vervolg stappen te kunnen zetten.
In de tussentijd blijven we de situatie nauwlettend volgen.

Update 17 maart 10.00 uur

Ons onderzoek naar de verzakking bij een grote transportleiding voor afvalwater duurt nog zeker een aantal dagen. Naar verwachting is midden volgende week meer duidelijkheid over de oorzaak.

Op het terrein van golfbaan De Tongelreep aan de zuidrand van Eindhoven werden deze week  scheuren en een gat in de grond gezien. Op deze melding  heeft het waterschap direct actie ondernomen. Onder de golfbaan door ligt een grote transportleiding van 1,5 x 1,9 meter, parallel aan de A2/A67. Deze brengt het rioolwater van een aantal Kempengemeenten naar onze zuivering in Eindhoven.

De bodem van de buis ligt 6 meter diep, bleek bij het onderzoek. Inmiddels is de buis van binnen geïnspecteerd met een camera. Om de leiding rondom aan de buitenkant te kunnen inspecteren, moet veel graafwerk worden verzet. En water weggepompt (bronneren) om de buis in het droge te kunnen controleren. Dat moet veilig gebeuren en de leiding moet daarbij stabiel blijven. Behalve het afgezette stuk op de golfbaan is er geen hinder voor de omgeving.

14 maart

Wij zien dat de grond boven een afvalwatertransportleiding naar het rioolgemaal Aalst verzakt. Dit wijst op een mogelijke breuk in de transportleiding. Deze transportleiding loopt onder het terrein van golfbaan & countryclub De Tongelreep parallel aan de snelweg A2/A67. De plek is afgezet met hekwerk. Leden van de golfbaan krijgen informatie dat zij dit gedeelte van de golfbaan tijdelijk niet kunnen gebruiken. De afvoer van afvalwater is nog steeds gewaarborgd.

Waterschap De Dommel schakelt een bedrijf in dat woensdagochtend 15 maart om 08.00 uur start met controle van de transportleiding met een camera. Na dit onderzoek stellen we een plan van aanpak op voor de reparatie. De controle gebeurt in samenwerking met de gemeenten Eindhoven en Veldhoven. We plaatsen verticale damwanden. Dat minimaliseert de kans op inzakken en zorgt voor een veilige werkomgeving. Tijdens de controle mag geen afvalwater door het riool gaan. Het rioolwater slaan we daarom tijdelijk op. Bij ASML kan dat niet. We zetten vrachtwagens in die vanaf woensdag 15 maart 09.00 uur het rioolwater van ASML afvoeren.

Vooruitlopend op de reparatiewerkzaamheden plaatsen we bronnering. Daarmee kunnen we grondwater weg pompen zodat men bij de leiding kan komen. We bereiden ook een tijdelijke pompinstallatie voor. Die kan het afvalwater omleiden tijdens de reparatiewerkzaamheden, als dat nodig is.