Waterschap De Dommel wil een natuurlijk en gevarieerd landschap voor het beekdal van de Run bij Veldhoven, Eersel en Bergeijk. Hier creëren we naast de voor landbouw bestemde gebieden en bestaande natuur een plek waar dieren en planten optimaal kunnen leven. Verschillende waterhoogtes of blokkades zoals stuwen moeten geen belemmering vormen voor vissen die vrij heen en weer willen zwemmen in de beek. Bij natuurgebied Grootgoor is daarom een nieuwe hoogwaterstuw geplaatst waar vissen doorheen kunnen zwemmen.

Animatie waterberging de Run
 

We merken dat het klimaat verandert en het weer extremer wordt. De ene periode regent het veel, dan is het weer een lange tijd erg droog en warm. We moeten ervoor zorgen dat onze omgeving tegen een stootje kan: klimaatrobuust maken, zeggen we ook wel eens. We willen zorgen voor voldoende water zodat de natuur niet verdroogd. Tegelijkertijd willen we dat teveel water tijdelijk opgevangen wordt. Want wist je dat er overlast is in het lager gelegen delen van Eindhoven wanneer er ineens veel regen valt? Dit zijn piekbuien. Als al dat extra water via de Run naar de Dommel stroomt, kunnen lager gelegen delen langs de beek onder water komen te staan. Dit kunnen we voorkomen door water gedoseerd naar de Dommel te laten stromen. Dat gebeurt via een waterbergingsgebied.  Als de stuw bij de waterberging dicht gaat, kan het tot 460.000 kuub water opvangen. Met deze hoeveelheid water kun je 184 olympische zwembaden vullen, van 50 meter lang, 25 meter breed en 2 meter diep.

Bij hoogwater laten we het waterbergingsgebied tijdelijk vollopen, zodat we het water vervolgens, in delen kunnen afvoeren. Zo kunnen we het water in de beek aan de andere kant van de stuw en het water beter sturen. Bij de stuw zijn de kades hoger. Hoe verder weg van de stuw, hoe lager de kades zijn. Wanneer we de klep van de stuw weer langzaam naar beneden zetten, stroomt het water in delen het gebied uit. Een hoeveelheid water zakt natuurlijk ook in de grond. Binnen een paar dagen daalt het peil van het water en stroomt de Run weer binnen haar normale oevers.

Zo is het gebied klaar voor de toekomst, is het fijn leven voor dieren en planten en kunnen mensen hier lekker wandelen, fietsen en genieten van de natuur! Bovendien is het daardoor ook voor boeren een betere omgeving.