Waterschap De Dommel stelt de Schouw in januari 2024 uit. Dit heeft te maken met de extreme regenval van de afgelopen periode en de hoge waterstanden van dit moment. Op een later tijdstip bekijkt het waterschap wat nodig is voor het watersysteem. Voor nu leggen we de focus op het beheersbaar houden van de situatie bij de grotere watergangen.  Actuele informatie over hoog water: bekijk ons liveblog

Waarom is slootonderhoud belangrijk?
Een goed werkend watersysteem is belangrijk. Beken en sloten hebben een belangrijke functie. Ze vangen regenwater op en laten een teveel aan regenwater uit een gebied weglopen. Ook bieden ze ruimte voor de natuur. Als het water niet goed weg kan, kan er wateroverlast ontstaan in de omgeving. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om beken en sloten goed te onderhouden.

Elk jaar controle onderhoud sloten
Een goed onderhouden watersysteem is niet alleen belangrijk voor de grondeigenaren, maar ook voor de omgeving. Daarom controleert Waterschap De Dommel aan het begin van ieder jaar of een sloot geen wateroverlast kan veroorzaken. Het waterschap kijkt of er te lang uitgesteld onderhoud is en of de situatie leidt tot wateroverlast.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over slootonderhoud en de schouw? En wat u nog meer kan doen dan alleen de sloot onderhouden? Kijk dan op www.dommel.nl/schouw. Of bel naar 0411 618 618. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 9:00 tot 17:00 uur en op vrijdag tussen 9:00 tot 16:00 uur.