Op 22 april begint Waterschap De Dommel met het inrichten van de Ecologische Verbindingszone de Groote Waterloop in Liempde. Het werkgebied loopt vanaf de A2 tot aan de plek waar de Groote Waterloop de Dommel instroomt. Het gaat om een groene, natte natuurzone van bijna 4 kilometer lang. De oevers van de Groote Waterloop worden minder steil. En er komen nieuwe poelen bij. Hierdoor ontstaat een belangrijke verbinding tussen de natuurgebieden de Scheeken en het Dommeldal. Dit helpt planten en dieren om makkelijker van het ene gebied naar het andere gebied te gaan. Water krijgt meer ruimte. Aannemer Ploegam voert het werk uit en is in december 2024 klaar.

Welkom thuis

Ecologische verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen, doordat zij natuurgebieden verbinden. Deze zones geven planten, dieren en water meer ruimte. Dit is belangrijk voor de toekomst. Projectleider Wim Cardinaal van Waterschap De Dommel: "Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers, poelen en houtwallen maken we niet alleen een verbinding. De natte natuurzone is straks ook een welkom thuis voor verschillende planten- en diersoorten. De trekroute wordt een bruisend leef- en voortplantingsgebied voor dieren zoals de kamsalamander, de kleine ijsvogelvlinder en de waterspitsmuis."


Poel in de achtertuin

"We hebben nauw samengewerkt met inwoners. Dankzij de medewerking van mensen met een perceel dat grenst aan de Groote Waterloop, kunnen we de natte natuurzone meer ruimte geven," vertelt Cardinaal. "We leggen bij inwoners een nieuwe poel aan en maken een bestaande poel groter. Door deze aanpassingen zijn er straks rustplekken voor dieren langs de oversteken tussen de natuurgebieden. Deze samenwerking is een prachtig voorbeeld van hoe we de natuur samen een extra zetje kunnen geven."


Aan de slag

Aannemer Ploegam deelt het projectgebied op in kleinere deelgebieden. Tijdens het werk is een deel van het werkgebied tijdelijk afgesloten voor recreatie, omdat het veilig moet blijven. Openbare wegen blijven toegankelijk. De werkzaamheden hebben een doorlooptijd van 4 maanden. Later dit jaar zal Ploegam het gebied aanplanten.


Anders maaien

Wim Cardinaal benadrukt: “Na de uitvoering passen we het maaibeheer aan. We maaien straks in fases. Planten kunnen langer blijven staan en we houden het water in droge periodes beter vast. Door de flauwe oevers krijgt de Groote Waterloop een breder profiel. Er ontstaat meer ruimte voor water, planten en dieren.” 


Samenwerking en financiering

Het inrichten van Ecologische verbindingszone (EVZ) / Natte natuurzone (NNZ) Groote Waterloop is een gezamenlijke opgave van Waterschap De Dommel en de gemeente Boxtel. We betrekken Brabants Landschap, grondeigenaren, pachters, inwoners en verschillende belangenorganisaties in onze plannen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.