Waterschap De Dommel gaat de ecologische verbindingszone (EVZ) en natte natuurzone (NNZ) bij de Groote Waterloop herinrichten. Dit gebeurt samen met de omgeving, gemeente Boxtel en andere organisaties. Dieren en planten die afhankelijk zijn van water kunnen zich straks beter verplaatsen tussen natuurgebied de Scheeken en Natte Natuurparel Dommeldal.

Actueel

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft in zijn vergadering van 3 oktober 2023 het definitief projectplan evz / nnz Groote waterloop aangenomen. Het plan ligt ter inzage tot 20 november. Bekijk de officiële bekendmaking in het Waterschapsblad.(externe link)

Aanleiding project

De Groote Waterloop is van oorsprong een gegraven beek om het water af te voeren uit het gebied. De beek ligt tussen Natte Natuurparel de Scheeken en Natte Natuurparel Dommeldal. Zo’n vijftien jaar geleden is de beek en delen van het beekdal heringericht als ecologische verbindingszone (EVZ) en natte natuurzone (NNZ). De verbinding dient als trekroute en als (tijdelijk) leef- en voorplantingsgebied. Er ontbreken belangrijke stapstenen. Dit zijn kleine natuurzones die door dieren gebruikt kunnen worden als leefgebied of om aan te sterken wanneer zij door het gebied trekken. Zij kunnen zich nu niet goed verplaatsen tussen de twee natuurgebieden en raken geïsoleerd.

Plangebied

De Groote Waterloop stroomt door gemeente Boxtel. Het projectgebied start vanaf de zuidzijde bij A2 tot aan de noordzijde waar de Groote Waterloop de Dommel in stroomt. De natuurzone heeft een wisselende breedte, van gemiddeld ongeveer 25 meter.

De ecologische verbindingszone is op de kaart aangegeven in de groene lijn. De natte natuurzone is aangegeven met de blauwe lijn.

Aanpak

We werken samen met de omgeving en partners aan een plan. Vanuit de provincie Noord-Brabant zijn een aantal soorten dieren en planten aangewezen die zeker gebruik moeten kunnen maken van de verbindingszone. Daar gaan we de inrichting en het beheer op afstemmen. De kamsalamander, de kleine ijsvogelvlinder en waterspitsmuis moeten zich hier straks thuis voelen. Voorbeelden van maatregelen zijn het het aanleggen van poelen, natuurvriendelijke oevers, plasdras zones, houtwallen, struwelen en bloemrijke graslanden.

Planning

 1. Afgerond: 2021

  Start project, voorbereiding verkenning en onderzoeken uitvoeren

 2. Momenteel bezig: Najaar 2022

  Ideeën ophalen en ontwerpen. Planvorming

 3. Nog te doen: Eind 2023

  Projectbesluit ligt ter inzage en vergunningen aanvragen

 4. Nog te doen: 2024

  Start uitvoering

Samenwerking

Het inrichten van Ecologische verbindingszone (EVZ) / Natte natuurzone (NNZ) Groote Waterloop is een gezamenlijke opgave van Waterschap De Dommel en gemeente Boxtel. We betrekken Brabants Landschap grondeigenaren, pachters, inwoners en verschillende belangenorganisaties.

Financiering

De realisatie van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Wim Cardinaal (projectmanager) via e-mail wcardinaal@dommel.nl.