Als u gaat verhuizen, dan kan dat gevolgen hebben voor de waterschapsbelasting die u betaalt. Geef de adreswijziging door aan uw eigen gemeente. Het waterschap werkt namelijk met de actuele gegevens van uw gemeente. Voor de inning van de zuiveringsheffing werken we samen met waterleidingbedrijf Brabant Water. Vergeet daarom ook niet om Brabant Water een adreswijziging te sturen. Ook het doorgeven van uw meterstand doet u bij Brabant Water.

Verhuist uw bedrijf, dan geeft u dit wél rechtstreeks door aan het waterschap.

Ik ben verhuisd. Hoe wordt de zuiveringsheffing verrekend?

De zuiveringsheffing wordt verrekend naar het daadwerkelijke deel van het jaar dat u op een adres woont/hebt gewoond. In de afrekening, die u ontvangt van Brabant Water, ziet u of dit automatisch is verrekend.

Ik ben verhuisd. Wordt de watersysteemheffing ingezetenen nu verrekend?

Nee. De watersysteemheffing ingezetenen betaalt u voor het hele belastingjaar maar op één adres, namelijk op het adres waar u op 1 januari van dat jaar staat ingeschreven.

Moet ik aan Waterschap De Dommel een overlijden doorgeven?

Nee, wanneer iemand overlijdt krijgen wij de overlijdensdatum automatisch door van de gemeente.

Moet ik aan Waterschap De Dommel mijn meterstand doorgeven?

Nee, uw meterstand geeft u door aan Brabant Water.