Als u gaat verhuizen, dan kan dat gevolgen hebben voor de waterschapsbelasting die u betaalt. Geef de adreswijziging door aan uw eigen gemeente. Het waterschap werkt namelijk met de actuele gegevens van uw gemeente. Voor de inning van de zuiveringsheffing werken we samen met waterleidingbedrijf Brabant Water. Vergeet daarom ook niet om Brabant Water een adreswijziging te sturen. Ook het doorgeven van uw meterstand doet u bij Brabant Water(externe link).

Ik ben verhuisd. Hoe wordt de zuiveringsheffing verrekend?

De zuiveringsheffing wordt verrekend naar het daadwerkelijke deel van het jaar dat u op een adres woont/hebt gewoond. In de afrekening, die u ontvangt van Brabant Water(externe link), ziet u of dit automatisch is verrekend.

Ik ben verhuisd. Wordt de watersysteemheffing ingezetenen nu verrekend?

Nee. De watersysteemheffing ingezetenen betaalt u voor het hele belastingjaar maar op één adres, namelijk op het adres waar u op 1 januari van dat jaar staat ingeschreven.

Meterstanden. Kan ik mijn meterstand doorgeven aan Waterschap De Dommel?

Nee, uw meterstand geeft u door aan Brabant Water(externe link).

Overlijden. Moet ik een overlijden doorgeven aan Waterschap De Dommel?

De zuiveringsheffing wordt verrekend naar het daadwerkelijke deel van het jaar dat u op een adres woont/hebt gewoond. In de afrekening, die u ontvangt van Brabant Water(externe link), ziet u of dit automatisch is verrekend.