Als u gaat verhuizen, dan kan dat gevolgen hebben voor de waterschapsbelasting die u betaalt. Geef de adreswijziging door aan uw eigen gemeente. Het waterschap werkt namelijk met de actuele gegevens van uw gemeente. Voor de inning van de zuiveringsheffing werken we samen met waterleidingbedrijf Brabant Water (www.brabantwater.nl). Vergeet daarom ook niet om Brabant Water een adreswijziging te sturen.

Verhuist uw bedrijf, dan geeft u dit wél rechtstreeks door aan het waterschap. Stuur daarvoor een e-mail naar belastingen@dommel.nl.

Ik ben verhuisd. Hoe wordt de zuiveringsheffing verrekend?

De zuiveringsheffing wordt verrekend naar het daadwerkelijke deel van het jaar dat u op een adres woont/hebt gewoond. In de afrekening, die u ontvangt van Brabant Water (www.brabantwater.nl), ziet u of dit automatisch is verrekend.

Ik ben verhuisd. Wordt de watersysteemheffing ingezetenen nu verrekend?

Nee. De watersysteemheffing ingezetenen betaalt u voor het hele belastingjaar maar op één adres, namelijk op het adres waar u op 1 januari van dat jaar staat ingeschreven.

Moet ik aan Waterschap De Dommel een overlijden doorgeven?

Nee, wanneer iemand overlijdt krijgen wij de overlijdensdatum automatisch door van de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?