Als je gaat verhuizen, dan kan dat gevolgen hebben voor de waterschapsbelasting die je betaalt. Geef de adreswijziging door aan je eigen gemeente. Het waterschap werkt namelijk met de actuele gegevens van de gemeente. Voor de inning van de zuiveringsheffing werken we samen met waterleidingbedrijf Brabant Water. Vergeet daarom ook niet om Brabant Water een adreswijziging te sturen. Ook het doorgeven van je meterstand doe je bij Brabant Water.

Ik ben verhuisd. Hoe wordt de zuiveringsheffing verrekend?

De zuiveringsheffing wordt verrekend naar het daadwerkelijke deel van het jaar dat je op een adres woont/hebt gewoond. In de afrekening, die je ontvangt van Brabant Water, zie je of dit automatisch is verrekend.

Ik ben verhuisd. Wordt de watersysteemheffing ingezetenen nu verrekend?

Nee. De watersysteemheffing ingezetenen betaal je voor het hele belastingjaar maar op één adres, namelijk op het adres waar je op 1 januari van dat jaar staat ingeschreven.

Meterstanden. Kan ik mijn meterstand doorgeven aan Waterschap De Dommel?

Nee, je meterstand geef je door aan Brabant Water.

Overlijden. Moet ik een overlijden doorgeven aan Waterschap De Dommel?

Nee. Dat geef je door bij je eigen gemeente. Het waterschap werkt met de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).