Belastingen

Uitstel van betaling in verband met de kinderopvangtoeslagaffaire

De kinderopvangtoeslagaffaire bracht veel gezinnen in de problemen. Waterschappen gaan bekijken of schulden van ouders die getroffen zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire kunnen worden kwijtgescholden. Het gaat dan om schulden die vóór 12 februari 2021 open stonden. Voordat dit juridisch mogelijk is gemaakt, verlenen wij automatisch uitstel van betaling.

U hoeft hiervoor niets te doen. Heeft u nog geen bericht ontvangen, neem dan contact op via (0411) 618 330 of via het contactformulier.