Het kan voorkomen dat uw aanslag niet terecht is. Uw pand wordt bijvoorbeeld een tijd niet gebruikt of u loost niet op een riolering of sloot. In zulke gevallen kunt u bezwaar indienen.