Het kan voorkomen dat uw aanslag niet terecht is. Uw pand wordt bijvoorbeeld een tijd niet gebruikt of u loost niet op een riolering of sloot. In zulke gevallen kunt u bezwaar indienen.

Bezwaar indienen kunt u via Mijn Dommel. U heeft uw DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen.

Mijn Dommel

Schriftelijk bezwaar indienen

Als u schriftelijk bezwaar maakt, moet u duidelijk aangeven tegen welke aanslag en/of beschikking uw bezwaar is gericht. Vermeld daarbij het belastingjaar en het biljetnummer. Vergeet ook niet om de datum, uw naam en adres in de brief te vermelden. Voor de afwikkeling van uw bezwaar is het belangrijk dat u uw bezwaar goed omschrijft en dat u alle belangrijke bewijsstukken meestuurt. Richt het ondertekende bezwaarschrift aan:

Waterschap De Dommel
Afdeling Belastingheffing en -invordering
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Bezwaar tegen de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Dan kunt u daartegen alleen bezwaar indienen bij uw eigen gemeente.

Het waterschap ontvangt de eventuele aanpassingen in de WOZ-waarde van uw gemeente en past aan de hand van deze gegevens de opgelegde aanslag watersysteemheffing gebouwd aan. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.