Waterschap De Dommel helpt gedupeerden toeslagaffaire

De rijksoverheid wil de gedupeerden van de toeslagaffaire graag helpen. Daarom hoeven alle gedupeerden die vóór 12 februari 2021 nog schulden bij het rijk hadden, voorlopig niet te betalen. Het rijk heeft andere overheden gevraagd om dit voorbeeld te volgen.

We hebben van de belastingdienst doorgekregen welke gedupeerden in het gebied van Waterschap De Dommel wonen. Bent u gedupeerde van de toeslagaffaire en woont u in ons gebied? Dan hebt u waarschijnlijk een brief van ons gekregen. Daarin staat hoe wij u kunnen helpen met een speciale regeling. U krijgt dan uitstel van betaling voor uw waterschapsbelasting.

Geen brief ontvangen?

Bent u een gedupeerde, woont u in ons gebied en heeft u toch geen brief gekregen? Dan heeft u zich misschien nog niet aangemeld bij de Belastingdienst Toeslagen. Meld u aan op de site van de Belastingdienst(externe link).

Neem daarna contact met ons op via (0411) 618 330 of via het contactformulier(externe link) kies onderwerp: Ik heb een vraag over de Toeslagaffaire. We kijken dan samen hoe we u kunnen helpen.
 

Geen uitstel voor aanslag 2021

De aanslag waterschapsbelasting 2021 valt niet onder de regeling. Dat komt doordat deze aanslag ná 12 februari 2021 wordt verstuurd. De regeling waarbij gedupeerden uitstel krijgen, geldt alleen voor schulden van vóór 12 februari 2021.

U moet de aanslag waterschapsbelasting 2021 dus wel betalen. U kunt daarvoor met ons een betalingsregeling afspreken. Ga
hiervoor naar het contactformulier(externe link) kies onderwerp: Ik heb een vraag over de Toeslagaffaire. Als u de aanslag waterschapsbelasting 2021 niet kunt betalen, vraag dan kwijtschelding aan

Bekendmaking Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 14 december 2021 het besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vastgesteld. De hele bekendmaking van dit besluit kunt u hier lezen.(externe link)