Als u niet in staat bent uw aanslag zuiveringsheffing/watersysteemheffing ingezetenen te betalen, kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. Als u kwijtschelding van de gemeente krijgt, bestaat de kans dat het waterschap u ook kwijtschelding verleent. Het waterschap beoordeelt of u in aanmerking komt aan de hand van uw inkomen, vermogen en uitgaven. Alleen particulieren kunnen kwijtschelding aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van belasting moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U heeft geen middelen om uw belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen.
  • U heeft geen vermogen (waaronder ook begrepen de overwaarde op een onroerende zaak waarvan u eigenaar bent).
  • De bedragen die u aan andere schuldeisers betaalt, zijn lager dan het maximum dat de Belastingdienst hiervoor aanhoudt.

Automatische toetsing via Stichting Inlichtingenbureau

Als u het waterschap, in een eerdere aanvraag voor kwijtschelding, toestemming heeft gegeven voor automatische toetsing via Stichting Inlichtingenbureau dan ontvangt u van ons automatisch bericht.

Als u het waterschap, in een eerdere aanvraag voor kwijtschelding, toestemming heeft gegeven voor een automatische toetsing via Stichting Inlichtingenbureau dan wordt uw aanvraag voor dit lopende belastingjaar getoetst door hen.
Wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding dan wordt dit vermeld op uw aanslag. U hoeft in dat geval geen aanvraag in te dienen.

Online aanvragen

In de digitale balie kunt u uw aanvraag voor kwijtschelding invullen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Digitale balie

Let op:

  • Houd u er rekening mee dat de gevraagde gegevens (kopieën inkomsten, bankafschriften etc.) geüpload moeten worden zodat deze digitaal meegestuurd kunnen worden.
  • Uit veiligheidsoverwegingen wordt u automatisch na 15 minuten uitgelogd vanwege het niet bezoeken van een volgende pagina. Uw gegevens worden wel bewaard en u heeft de mogelijkheid om verder te gaan waar u was gebleven.

Per post aanvragen

Bel ons als u liever gebruik maakt van de post. Zorg dat u uw aanslagbiljet bij de hand heeft.
Tel: 0411 618 618, keuze 1, daarna keuze 2.
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.

Op grond van alle beschikbare gegevens neemt het waterschap een beslissing op het verzoek om kwijtschelding. Het waterschap deelt zijn beslissing mee via een beschikking (rechterlijke beslissing).

Beroep

Als u het niet eens bent met de beschikking, kunt u binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking schriftelijk een beroepschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Dit beroepschrift stuurt u naar:

Waterschap De Dommel
Afdeling Belastingheffing en invordering
o.v.v. Beroepschrift
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
kwijtschelding@dommel.nl

Regelgeving

Aanvullende informatie

Voor overige vragen, anders dan het laten toesturen van een kwijtscheldingsformulier, is onze informatielijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur. Telefoon 0411 618 618, keuze 1, daarna keuze 3.

U kunt ook een e-mail sturen naar kwijtschelding@dommel.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?