Als u de aanslag zuiveringsheffing/watersysteemheffing ingezetenen niet kunt betalen, vraag dan kwijtschelding aan. Wij beoordelen uw verzoek dan op basis van uw inkomen, uitgaven en vermogen. Alleen particulieren kunnen kwijtschelding aanvragen.