Als u de aanslag zuiveringsheffing/watersysteemheffing ingezetenen niet kunt betalen, vraag dan kwijtschelding aan. Wij beoordelen uw verzoek dan op basis van uw inkomen, uitgaven en vermogen. Alleen particulieren kunnen kwijtschelding aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van belasting moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U heeft geen middelen om uw belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen.
  • U heeft geen vermogen (waaronder ook begrepen de overwaarde op een onroerende zaak waarvan u eigenaar bent).
  • De bedragen die u aan andere schuldeisers betaalt, zijn lager dan het maximum dat de Belastingdienst hiervoor aanhoudt.

Kwijtschelding online aanvragen

Via Mijn Dommel kunt u uw aanvraag voor kwijtschelding invullen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Mijn Dommel

Let op:

  • Houd u er rekening mee dat de gevraagde gegevens (kopieën inkomsten, bankafschriften etc.) geüpload moeten worden zodat deze digitaal meegestuurd kunnen worden.
  • Uit veiligheidsoverwegingen wordt u automatisch na 15 minuten uitgelogd vanwege het niet bezoeken van een volgende pagina. Uw gegevens worden wel bewaard en u heeft de mogelijkheid om verder te gaan waar u was gebleven.

Kwijtschelding aanvragen per post

Wilt u een kwijtscheldingsformulier per post ontvangen of wilt u meer informatie over kwijtschelding neem contact op via (0411) 618 618, keuze 1. Zorg dat u uw aanslagbiljetnummer bij de hand heeft. U vindt uw aanslagbiljetnummer aan de rechterkant op de voorzijde van uw aanslagbiljet.

Op grond van alle beschikbare gegevens neemt het waterschap een beslissing op het verzoek om kwijtschelding. Het waterschap deelt zijn beslissing mee via een beschikking (rechterlijke beslissing).

Automatische toetsing via Stichting Inlichtingenbureau

Als u het waterschap, in een eerdere aanvraag voor kwijtschelding, toestemming heeft gegeven voor automatische toetsing via Stichting Inlichtingenbureau dan ontvangt u van ons automatisch bericht.

Als u het waterschap, in een eerdere aanvraag voor kwijtschelding, toestemming heeft gegeven voor een automatische toetsing via Stichting Inlichtingenbureau dan wordt uw aanvraag voor dit lopende belastingjaar getoetst door hen.

Als u in aanmerking komt voor kwijtschelding dan wordt dit vermeld op uw aanslag. U hoeft in dat geval geen aanvraag in te dienen.

Beroep

Als u het niet eens bent met de beschikking, kunt u binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking schriftelijk een beroepschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Dit beroepschrift stuurt u naar:

Waterschap De Dommel
Afdeling Belastingheffing en invordering
o.v.v. Beroepschrift
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Heeft u gevonden wat u zocht?