Tarieven 2024

Waterschap De Dommel heft waterschapsbelasting. Het is per huishouden anders hoeveel je betaalt. Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of je een koop- of huurhuis hebt. Onderaan deze pagina vind je rekenvoorbeelden.

Tarieven 2024

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Wat je betaalt hangt af van je situatie. Bekijk de tarieven hieronder.

Belasting

Wie betaalt?

2024

2023

Verontreinigingsheffing 1)*

Lozers van afvalwater

€ 64,68

€ 56,28

Zuiveringsheffing 2)*

Lozers van afvalwater

€ 64,68

€ 56,28

Watersysteemheffing ingezetenen 3)

Bewoners van huur- en koopwoningen

€ 53,70

€ 50,20

Watersysteemheffing Gebouwd 4)

Eigenaren van woningen en/of gebouwen

0,01888 %

0,01879 %

Watersysteemheffing Ongebouwd 5)

Eigenaren van grond en/of landerijen

€ 67,72

€ 63,34

Watersysteemheffing Ongebouwd Waterberging 5)

Eigenaren van waterbergingsgebieden

€ 47,40

€ 44,34

Watersysteemheffing Natuur 5)

Eigenaren van natuurterreinen

€ 3,74

€ 3,43

Watersysteemheffing Wegen 5)

Eigenaren van wegen

€ 135,44

€ 126,68

* Een huishouden met 2 of meer personen betaalt voor 3 vervuilingseenheden (v.e.). Mensen die alleen wonen, betalen voor 1 vervuilingseenheid.

  1. Verontreinigingsheffing ben je verschuldigd als je water loost op beken of sloten. Deze heffing wordt berekend per vervuilingseenheid.
  2. Zuiveringsheffing ben je verschuldigd als je water loost via de riolering. Deze heffing wordt berekend per vervuilingseenheid.
  3. Watersysteemheffing ingezetenen wordt berekend per woonruimte.
  4. Watersysteemheffing gebouwd: je betaalt een percentage (%) over de WOZ-waarde. De gemeente stelt de WOZ-waarde vast.
  5. Watersysteemheffing ongebouwd: je betaalt het tarief per hectare.

Rekenvoorbeelden 2024

Eenpersoonshuishouden met een huis WOZ-waarde van € 350.000 betaalt in 2024

Zuiveringsheffing € 64,68

Watersysteemheffing Ingezetenen € 53,70

Watersysteemheffing Gebouwd € 66,08

Totaal € 184,46

Dat is € 12,22 meer (2023 € 172,24)

Meerpersoonshuishouden met een huis WOZ-waarde van € 350.000 betaalt in 2024

Zuiveringsheffing € 194,04

Watersysteemheffing Ingezetenen € 53,70

Watersysteemheffing Gebouwd € 66,08

Totaal € 313,82

Dat is € 29,02 meer (2023 € 284,80)

Eenpersoonshuishouden met een huurhuis betaalt in 2024

Zuiveringsheffing € 64,68

Watersysteemheffing Ingezetenen € 53,70

Totaal € 118,38

Dat is € 11,90 meer (2023 € 106,48)

Meerpersoonshuishouden met een huurhuis betaalt in 2024

Zuiveringsheffing € 194,04

Watersysteemheffing Ingezetenen € 53,70

Totaal € 247,74

Dat is € 28,70 meer (2023 € 219,04)