Waterschap De Dommel heft waterschapsbelasting. Het is per huishouden anders hoeveel je betaalt. Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of je een koop- of huurhuis hebt.

Tarieven voor 2023

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Wat je betaalt hangt af van je situatie. Bekijk de tarieven hieronder.

Belasting

Wie betaalt?

2023

2022

Verontreinigingsheffing 1)*

Lozers van afvalwater

€ 56,28

€ 53,04

Zuiveringsheffing 2)*

Lozers van afvalwater

€ 56,28

€ 53,04

Watersysteemheffing ingezetenen 3)

Bewoners van huur- en koopwoningen

€ 50,20

€ 47,80

Watersysteemheffing Gebouwd 4)

Eigenaren van woningen en/of gebouwen

0,01879 %

0,01927 %

Watersysteemheffing Ongebouwd 5)

Eigenaren van grond en/of landerijen

€ 63,34

€ 60,61

Watersysteemheffing Ongebouwd Waterberging 5)

Eigenaren van waterbergingsgebieden

€ 44,34

€ 42,43

Watersysteemheffing Natuur 5)

Eigenaren van natuurterreinen

€ 3,43

€ 3,24

Watersysteemheffing Wegen 5)

Eigenaren van wegen

€ 126,68

€ 121,21

* Een huishouden met 2 of meer personen betaalt voor 3 vervuilingseenheden (v.e.). Mensen die alleen wonen, betalen voor 1 vervuilingseenheid.

  1. Verontreinigingsheffing ben je verschuldigd als je water loost op beken of sloten. Deze heffing wordt berekend per vervuilingseenheid.
  2. Zuiveringsheffing ben je verschuldigd als je water loost via de riolering. Deze heffing wordt berekend per vervuilingseenheid.
  3. Watersysteemheffing ingezetenen wordt berekend per woonruimte.
  4. Watersysteemheffing gebouwd: je betaalt een percentage (%) over de WOZ-waarde. De gemeente stelt de WOZ-waarde vast.
  5. Watersysteemheffing ongebouwd: je betaalt het tarief per hectare.