Waterschap De Dommel heft waterschapsbelasting. Het verschilt per huishouden hoeveel u betaalt. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u een huis huurt of heeft gekocht.

Tarieven voor 2020

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Wat u betaalt hangt af van uw situatie. Bekijk de tarieven hieronder.

Belasting

Wie betaalt?

2020

Verontreinigingsheffing 1)*

Lozers van afvalwater

€ 49,56

Zuiveringsheffing 2)*

Lozers van afvalwater

€ 49,56

Watersysteemheffing ingezetenen 3)

Bewoners van huur- en koopwoningen

€ 43,60

Watersysteemheffing Gebouwd 4)

Eigenaren van woningen en/of gebouwen

0,02069 %

Watersysteemheffing Ongebouwd 5)

Eigenaren van grond en/of landerijen

€ 54,89

Watersysteemheffing Ongebouwd Waterberging 5)

Eigenaren van waterbergingsgebieden

€ 38,42

Watersysteemheffing Natuur 5)

Eigenaren van natuurterreinen

€ 2,90

Watersysteemheffing Wegen 5)

Eigenaren van wegen

€ 109,77

* Een huishouden met 2 of meer personen betaalt voor 3 vervuilingseenheden (v.e.). Mensen die alleen wonen, betalen voor 1 vervuilingseenheid.

  1. Verontreinigingsheffing wordt betaald door gebruikers van panden die rechtstreeks (bijvoorbeeld via een sloot) afvalwater lozen op oppervlaktewater. Deze heffing wordt berekend per vervuilingseenheid.
  2. Zuiveringsheffing wordt betaald door gebruikers van panden die indirect (door middel van een riolering) afvalwater lozen op een waterzuiveringsinstallatie. Deze heffing wordt berekend per vervuilingseenheid.
  3. Watersysteemheffing ingezetenen wordt berekend per woonruimte.
  4. Watersysteemheffing gebouwd wordt berekend over de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde 2020.
  5. Deze heffing wordt berekend per hectare.