Tot begin 2022 werkte Waterschap De Dommel aan de beluchtingstanks van de rioolwaterzuivering (rwzi) Eindhoven. Zo werken we samen aan een goede basis op onze rioolwaterzuiveringen voor de toekomst.

Zo wordt een beluchtingstank vernieuwd

Eind augustus 2021 startten we met de vernieuwing van de eerste van drie beluchtingstanks op rwzi Eindhoven. Hoe werkt het vernieuwen van een beluchtingstank eigenlijk? Ontdek het hieronder in de video:

Video vernieuwing beluchtingstanks - Digitoegankelijk(externe link)

Tekstversie van video vernieuwing beluchtingstanks

Beluchtingstank rwzi Eindhoven

Aanpak

De drie beluchtingstanks zijn tank voor tank leeggepompt, schoongemaakt en vernieuwd. De activiteiten waren op werkdagen tussen 7:00 en 17:00 uur. Omwonenden ontvingen vooraf informatie wat zij verder eventueel kunnen merken van de werkzaamheden.

Tijdens de ombouw was er tijdelijk minder zuiveringscapaciteit beschikbaar op de rwzi van Eindhoven. Om mogelijke effecten op de flora en fauna te minimaliseren werd een tijdelijke installatie geplaatst op geringe afstand van de rwzi, bij de Smits van Oyenburg tussen Eindhoven en Nuenen. Deze installatie konden we risicogestuurd inzetten in geval van hevige regenval en overstort. Dit om het zuurstofgehalte in de Dommel een boost te geven. De tijdelijke installatie is inmiddels verwijderd.

Resultaat

Met dit project zorgen we ervoor dat onze beluchtingstanks er weer heel wat jaren tegen kunnen. Zo werken samen we aan een goede basis op onze rioolwaterzuiveringen voor de toekomst.

Samenwerking

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een samengesteld bouwteam.
Leegpompen en reinigen: JH Watermanagement BV
WTB-machines: Vandezande BVBA(externe link)
Beluchtingsplaten: RMU Rudolf Messner Umwelttechnik(externe link)

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over het project en de werkzaamheden, dan kunt u een afspraak maken met projectleider Koen de Jong via kdjong@dommel.nl.

Hoe werkt een beluchtingstank?

Beluchting is de belangrijkste stap het biologische zuiveringsproces.