Grondwaterstand

Om de voorraad grondwater te beschermen, houden we de grondwaterstanden continu in de gaten. Actuele grondwaterstanden vind je op de twee kaarten hieronder. Dat kan handig zijn wanneer je beregent met grondwater. En als je wilt weten of er aan de actuele grondwaterstanden regels verbonden zijn.

Sproeiinstallatie

Stand: nu en vroeger

Met peilbuizen meten we dagelijks hoe hoog het grondwater staat. Dat meten gebeurt automatisch en op verschillende plekken in Brabant. Van elke meting vergelijken we de grondwaterstand van nu, met de standen in het verleden. De eerste kaart vergelijkt de stand van nu met het gemiddelde over 1990-2014. Elk bolletje geeft aan of het daar droger, normaal of juist natter is dan gemiddeld voor de tijd van het jaar.  

Lage grondwaterstanden op 1 april kunnen reden zijn voor een onttrekkingsverbod voor het beregenen van grasland. Dat zie je op de tweede kaart (Voorjaarssituatie).

Kaart huidige grondwaterstand

Uitleg gebruik kaart

  • Klik linksonder op Kaartlagen. Dan opent de legenda. WDD = waterschap De Dommel
  • Klik op een bolletje voor de gemiddelde stand van de afgelopen 3 dagen voor die plek. Je kunt tot maximaal 3 jaar terugkijken.
  • Wil je een andere locatie bekijken? Sluit eerst de grafiek met het kruisje rechtsboven. Kies dan de nieuwe locatie.

Betekenis van de kleuren

De kleur van het bolletje geeft aan dat de grondwaterstand:

  • Rood: veel lager is dan gemiddeld voor deze periode van het jaar
  • Oranje: lager is dan gemiddeld voor deze periode van het jaar
  • Groen: normaal of gebruikelijk is voor deze periode van het jaar
  • Lichtblauw: hoger is dan gemiddeld voor deze periode van het jaar
  • Donkerblauw: veel hoger is dan gemiddeld voor deze periode van het jaar
  • Wit: Geen gegevens beschikbaar

Grondwaterstand en beregening (voorjaarsregeling)

De grondwaterstanden meten we met peilbuizen. Voor elk meetpunt hebben we een ondergrens bepaald. Is op 1 april meer dan de helft van de peilen in een deelgebied lager dan de ondergrens die voor dat meetpunt is bepaald? Dan kan het waterschap op 1 april een verbod instellen voor grondwateronttrekking voor het beregenen van graslanden. Dat verbod geldt dan voor de maanden april en mei. Het waterschap neemt een besluit per deelgebied.

Kijk bij de actuele onttrekkingsverboden of er tussen 1 april en 1 juni een verbod is.

Mis geen nieuws voor agrariërs

Wil je meer weten over wat er speelt op agrarisch gebied bij De Dommel, geen nieuws missen of ontdekken wat andere agrariërs in ons gebied doen?

Dat kan! 4 keer per jaar sturen we al meer dan 1000 agrariërs de nieuwsbrief 'Boeren met water'.

Via deze onderstaande knop kun je je inschrijven en blijf je op de hoogte van nieuws in ons agrarisch gebied:

aanmelden nieuwsbrief

Je kunt je altijd uitschrijven.