De Kampina is een bijzonder natuurgebied dat al bijna 100 jaar wordt beheerd door Natuurmonumenten. Vanwege de unieke hydrologische situatie in de beekdalen en rond de vennen is de de Kampina zelfs aangewezen als Natte Natuurparel en Natura 2000 gebied. De waterhuishouding in dit gebied staat echter al jaren onder druk waardoor de verdroging van de natuur een steeds groter probleem wordt. Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel zijn samen aan de slag gegaan om de verdroging tegen te gaan voor het behoud van de belangrijke natuurwaarden, zoals de blauwgraslanden. De maatregelen leiden tot verbetering van het leefgebied van bijzondere planten en dieren, waarbij het belang van droge voeten voor de omgeving niet uit het oog wordt verloren.

Coronavirus
Projecten en het coronavirus

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het project?
U kunt zich online aanmelden voor de nieuwsbrief.
https://www.dommel.nl/nieuwsbrieven

Nieuwsgierig? Lees hier de laatste nieuwsbrief.