Op 31 maart 2016 is dit project afgerond met een veldexcursie. Ruim één kilometer van de Kleine Beerze in Middelbeers werd vanaf najaar 2015 onder handen genomen. De voorheen rechte beek is nu een meer natuurlijke, slingerende beek. Dit deelproject maakt deel uit van 'de Levende Beerze'.

Kleine Beerze
NA: Kleine Beerze tijdens de werkzaamheden winter 2016

Resultaat

Ruim 1 kilometer 'beekdal herstel' tussen Middelbeers en Landgoed Baest is klaar. De voorheen rechte beek slingert er weer door het landschap. Daardoor neemt de stroomsnelheid van het water toe wat gunstig is voor planten en dieren in en langs het water. Langs de randen wordt het een stuk groener met bomen en struikgewas. Twee nieuwe poelen vergroten het leefgebied van amfibieën. Deze natuurlijke strook langs de Kleine Beerze vormt een ecologische verbinding (EVZ) tussen natuurgebieden voor kleine zoogdieren.

De meest zichtbare veranderingen vonden plaats links van de Baesterdijk en in de bocht van de Neereindseweg. Dit één kilometer lange stuk van de beek is de ontbrekende schakel tussen Landgoed Baest en de kern van Middelbeers (gemeente Oirschot).

De komende jaren wordt de Kleine Beerze van Vessem tot Landgoed Baest over ruim 8 km lengte aangepakt in de gebiedsontwikkeling Levende Beerze.

Veldexcursie

Stapstenen

Samenwerking

Dit plan is in samenwerking tussen de gemeente Oirschot, Brabants Landschap, Provincie Noord-Brabant, particuliere grondeigenaren en Waterschap De Dommel uitgevoerd. Het project kwam mede tot stand door financiële samenwerking met de provincie Noord-Brabant en het Brabants Landschap.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Roel Dobbelsteen, via rdobbelsteen@dommel.nl of 0411-618335.

Heeft u gevonden wat u zocht?