Waterschap De Dommel gaat baggerwerkzaamheden in slibvanger de Klotputten uitvoeren. De slibvanger beschermt Eindhoven tegen verontreinigd slib uit de Dommel. Er zijn onderhoudsmaatregelen nodig om de slibvanger te kunnen laten functioneren.