Waterschap De Dommel heeft baggerwerkzaamheden uitgevoerd in slibvanger de Klotputten. De slibvanger beschermt Eindhoven tegen verontreinigd slib uit de Dommel. Om ervoor te zorgen dat de slibvanger blijft functioneren, moet het slib op de bodem eens in de 10 - 15 jaar worden verwijderd.

Leuke feitjes

  • Er is 78.000 kuub verontreinigd slib verwijderd;
  • Daarvoor is ongeveer 40.000 keer geschept met de kraan;
  • Er waren ruim 3000 ritten met de vrachtwagen nodig om het slib af te voeren;
  • Op sommige plekken is een laag van 4 meter slib verwijderd!

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden uit het afgraven en afvoeren van het slib, ook wel baggerspecie genoemd. Voor het afgraven van het slib werd een drijvend platform (ponton) met kraan in de Klotputten geplaatst. Het slib werd vervolgens aan de westkant van de Klotputten aan land gebracht en met vrachtwagens afgevoerd naar schepen in de haven aan de Zuid-Willemsvaart in Veghel.

Historische vervuiling

De beken in Midden-Brabant zijn in het verleden verontreinigd met Cadmium en Zink. Op het punt waar de Dommel de stad binnenstroomt, is daarom rond 1960 slibvanger de Klotputten gegraven. Hier zakt verontreinigd slib naar de bodem, zodat het niet verder Eindhoven instroomt. Om ervoor te zorgen dat de slibvanger blijft functioneren, moet het slib op de bodem eens in de 10 - 15 jaar worden verwijderd. Door te baggeren verbetert niet alleen de waterkwaliteit. Het water wordt ook helderder en planten, vissen en andere (water)dieren krijgen een betere leefomgeving.

Meer informatie

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Assistent projectleider Anna Kramer via akramer@dommel.nl.