Ontwerp projectplan Tongelreep fase 2 gereed en ter inzage

De projectuitvoering van project Tongelreep doen we in meerdere fasen. Het Ontwerp Projectplan Waterwet (O-PPWW) en het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (O-PIP) voor fase 2 zijn inmiddels gereed. Weer een mooie mijlpaal in het project bereikt!  Het ontwerp projectplan van fase 2 gaat vooral over het gebied van de Achelse Kluis naar de stuw Driebruggen. Dit ontwerpplan is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van grondeigenaren, bewoners en vele organisaties.

Als projectteam zijn we trots op het resultaat! Helaas konden we vanwege de geldende corona-maatregelen geen informatiebijeenkomst organiseren zoals we dat gewend zijn. In plaats daarvan presenteerden we de plannen digitaal en op persoonlijke wijze. Vanaf 17 december is alles te vinden via het informatieplatform en onze website www.dommel.nl/tongelreep. Via video's en interactieve kaarten op ons informatieplatform lichten we de plannen toe. Heeft u hulp nodig bij het bekijken van de documenten of heeft u vragen? Het projectteam helpt u graag. Bel 0411-618618 of stuur een e-mail naar projecttongelreep@dommel.nl

Video's over proces

In speciaal opgenomen video's krijgt u meer uitleg over het proces, de maatregelen die we nemen en het eindbeeld voor fase 2 Tongelreep. U kunt deze video's bekijken op ons informatieplatform waar ook de interactieve kaart staat. 

Officiële inspraak

Zowel het ontwerp projectplan ‘Herinrichting Tongelreep fase 2’ als het ontwerp Provinciaal Inpassingplan “Tongelreep” zijn vastgesteld. Dat betekent dat beide plannen met bijbehorende documenten ter inzage worden gelegd. Alle documenten zijn van 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 in te zien via:

  • Provinciale website (www.brabant.nl/terinzage)
  • Op werkdagen kunnen de documenten ook  tijdens kantooruren worden ingezien bij:      
    • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
    • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

Dit kan alléén op afspraak vanwege de geldende coronamaatregelen. Neem hiervoor contact op met de heer R. Dobbelsteen, via tel. 06-50732137 of e-mail rdobbelsteen@dommel.nl
Wilt u meer weten over het indienen van het beroep en wilt u meer informatie over de ter inzage? Kijk dan op de website van provincie Noord-Brabant.