Waterschap De Dommel gaat samen met de streek, provincie en andere organisaties het beekdal van de Tongelreep herinrichten. Het watersysteem wordt meer natuurlijk ingericht zodat stikstofgevoelige natuur behouden blijft en beschermde planten en dieren in het van oorsprong natte beekdal en moerassen- en vennengebied profiteren. Dit lukt door het water vast te houden én de beek en natuur meer de ruimte te geven. Zo is het gebied beter bestand tegen droge en natte periodes en een veranderend klimaat.