Waterschap De Dommel gaat samen met de streek, provincie en andere organisaties het beekdal van de Tongelreep opnieuw inrichten. Het water wordt meer natuurlijk ingericht zodat natuur dat stikstof nodig heeft behouden blijft. Beschermde planten en dieren hebben zo meer aan het van oorsprong natte beekdal en moerassen- en vennengebied. Dit lukt door het water vast te houden én de beek en natuur meer de ruimte te geven. Zo kan het gebied beter tegen droge en natte tijden en een veranderend klimaat.

Alles weten over project Tongelreep

Speciaal voor dit project is een informatieplatform ingericht. Op deze website staan onder meer afkortingen uitgelegd die in dit project vaak terugkomen, zoals MER, NRD, PIP en PPWW. Op de kaart is geografische informatie te zien over het project de Tongelreep. Daar vindt u onder meer over de archeologische waarde van het gebied, de locatie van peilbuizen en de historische beekloop. Het platform zal regelmatig aangevuld worden met nieuwe kaarten.

> naar interactief informatieplatform