Tongelreep: openbare verkoopprocedure provinciale percelen najaar 2025

We krijgen veel vragen over wat er met de percelen gaat gebeuren na uitvoering. De provinciale percelen gaan in de verkoop volgens een procedure. Dit duurt zeker nog een jaar voordat dat zover is.  Wil je meer weten? Je leest het in de nieuwsbrief van de Tongelreep. Hieronder wat meer informatie over de inhoud.

Voor project Tongelreep heeft de provincie gronden aangekocht. We hebben de beek weer laten slingeren en nieuwe natuur ontwikkeld met samenwerkingspartners zoals de provincie Noord-Brabant. Nu is het zo ver dat een aantal van deze percelen in het openbaar worden verkocht. Het doel van deze openbare inschrijfprocedure is om kopers te vinden voor de ingerichte natuurgronden langs de Tongelreep. En deze te onderhouden. Wel volgens de eisen die we hieraan stellen. De Investeringscommissie van Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) beoordeelt de ingeleverde beheerplannen die ze ook op de website zetten. Daarna besluit de directeur van GOB of en wie de grond kan aankopen.

Op dit moment bereiden we de aanbesteding voor. We verwachten rond de bouwvak dat we een aannemer voor onze werkzaamheden hebben geselecteerd. Na de bouwvak, rond half augustus kan de aannemer dan starten met het werk. We laten weten welke aannemer dit gaat doen. Zij stellen een precieze planning voor uitvoering van werkzaamheden op. Je leest er meer over in een volgende nieuwsbrief van de Tongelreep.

Meer informatie over de herinrichting beekdal Tongelreep