Tot juni 2021 werkt Waterschap De Dommel aan de renovatie van het rioolgemaal in Budel. Samen werken we aan schoon water voor Budel en omgeving.

Renovatie gaat door

Tijdens de coronacrisis gaat de renovatie van het rioolgemaal Budel zoveel mogelijk door. Daarbij gelden uiteraard altijd de richtlijnen van het RIVM, de veiligheid van onze werknemers en de directe omgeving. Wel loopt de renovatie enige vertraging op, omdat bepaalde onderdelen uit het buitenland door de coronacrisis later geleverd worden.

Lees meer over onze projecten en de coronacrisis

Aanpak

De pompen, het leidingwerk, de besturing en het huisje van het gemaal worden vervangen en volgens de huidige Arbo-eisen ingericht. De werkzaamheden worden naar verwachting in juni 2021 afgerond. Als eerste stap brengen we een tijdelijke pompinstallatie aan om het transport van afvalwater door te laten gaan tijdens de ombouwperiode. Deze tijdelijke pompinstallatie neemt de werking van het gemaal gedurende de werkzaamheden over. Vervolgens starten de werkzaamheden aan het rioolgemaal zelf. Gedurende de gehele renovatie houden we oog voor de omgeving en voorkomen we zoveel mogelijk schade en hinder.

Resultaat

Door de volledige renovatie van het rioolgemaal Budel zorgen we ervoor dat het afvalwater van Budel en omstreken de komende jaren weer goed en veilig via het riool getransporteerd wordt naar de rioolwaterzuivering in Soerendonk. Zo werken we samen aan schoon water voor Budel en omgeving. 

Samenwerking

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van der Linden Pomptechniek.

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over het project en de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met projectleider Teun van Esch via tvesch@dommel.nl.

Historie

1962 | Aanleg rioolstelsel en bouw rioolgemaal Budel
Het rioolstelsel van Budel naar de nog te bouwen rioolwaterzuivering van Soerendonk wordt aangelegd. Ook het rioolgemaal Budel (met huisje) wordt gebouwd.

1981-1982 | 1e renovatie rioolgemaal Budel
Het gemaal zoals we nu kennen (met grote ondergrondse kelder) wordt gebouwd.

1999 | 2e renovatie rioolgemaal Budel
Complete renovatie van het rioolgemaal. De kelder waar het vieze rioolwater het gemaal binnenkomt is flink aangetast door stoffen in het rioolwater en krijgt een geheel nieuwe beschermlaag. Ook wordt tijdens deze renovatie de persleiding van Budel-Dorplein rechtstreeks verbonden met de kelder van het rioolgemaal Budel.

2020 | Renovatie rioolgemaal Budel
Ook dit jaar weer een complete renovatie van het rioolgemaal. Het oude huisje uit 1962 wordt bij deze renovatie helemaal verlaten en overgedragen aan Gemeente Cranendonck. Er wordt een compleet nieuw tegelhuisje geplaatst voor de schakelkasten.

Hoe werkt het zuiveren van rioolwater eigenlijk?

Een rioolgemaal zorgt ervoor dat ons afvalwater via het riool naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) gepompt wordt. Kijk onderstaande film van ‘van plas tot plas’ om te zien hoe ons afvalwater op een rwzi gezuiverd wordt voordat we het via de beek weer terug kunnen geven aan de natuur.