Na de bouwvak is aannemer Ploegam van start gegaan met onder andere het beekherstel van de Tongelreep vlakbij de Achelse Kluis.

In het verleden is de beek rechtgetrokken. Die laten we nu weer slingeren (meanderen). Ploegam gaat ook de zandvang weghalen, omdat deze straks niet meer nodig is. Een zandvang is een ondiep gedeelte in een beek of rivier, waar het zand dat in het water zit gemakkelijk naar de bodem kan zakken. Omdat we nu juist willen dat het zand zich in de beek verspreidt, kan deze verwijderd worden.

Om de beek weer te kunnen laten slingeren, gaan we onder begeleiding van een ecoloog eerst de vissen in de beek vangen en op een andere plek weer uitzetten. Zo zorgen we ervoor dat de vissen geen schade ondervinden van het werk. Ook krijgen we hulp van een archeoloog. Zo weten we zeker mogelijke archeologisch waardevolle zaken niet verloren gaan.

Als waterschap willen we dat water zo lang mogelijk in het gebied kan blijven. Het gebied is namelijk erg droog. Uitleg hierover vind je in deze video(externe link). Aan de andere kant zorgen we er ook voor dat er zo min mogelijk overlast is van grote regenbuien. Hoe doen we dit? Door de beek meer natuurlijk te laten stromen én de ruimte te geven om te kunnen overstromen op plaatsen waar dit mogelijk is.

De werkzaamheden bij de Tongelreep hebben ook een ander doel. Het ondieper maken en laten slingeren van de beek zorgt dat de natuur in de omgeving natter wordt. Rondom de Tongelreep ligt bijvoorbeeld het Natura2000-gebied Groote Heide. Onderdeel hiervan is een zogenaamd alluviaal bos. Dit bos heeft een bijzondere natuurwaarde en heeft veel voordeel aan natte omstandigheden. We willen dit soort bos beschermen. Ook daarvoor is meer water een zegen.

Ken je overigens de wandelroutes al langs de locaties waar we de gronddammen willen gaan aanleggen? De paarse klooster-en heideroute, trapistenroute en het wandelknooppuntenetwerk lopen langs de werkzaamheden. Je kunt deze routes tijdens het werk blijven lopen. Wel is er een waarschuwing dat we aan het werk zijn. Houd dan ook ruim voldoende afstand van de machines.

De aannemer is ongeveer twee maanden in het gebied aan het werk. Uiteraard houden we je op de hoogte hoe de werkzaamheden verlopen.