Werken aan watertransitie

Waterschap De Dommel werkt aan een watertransitie. Deze ambitie staat centraal in ons nieuwe Waterbeheerprogramma.

Waarom werken we aan een watertransitie?

Het watersysteem van Midden-Brabant is kwetsbaar geworden doordat het gebruik van (grond)water toeneemt, het klimaat verandert en het weer extremer wordt. We zien bijvoorbeeld dat de zomers droger worden en dat er meer en zwaardere regenbuien zijn.

Met het watersysteem van nu kunnen we deze extremen niet goed opvangen. Bovendien is ons water, ondanks al onze inspanningen, nog steeds niet schoon genoeg. Daarnaast kent onze regio andere uitdagingen. Denk aan natuurherstel, de energie- en landbouwtransitie en de woningbouwopgave. Al deze ontwikkelingen vragen om ruimte (= grond). Dat geeft de nodige spanning in het ruimtegebruik. De kwetsbaarheid van ons watersysteem raakt zowel de landbouw, natuur, bedrijventerreinen als hele woonwijken.

Mensen uit Midden-Brabant vertellen hierover in onderstaande filmpjes. Ontdek welke opvattingen en creatieve oplossingen zij hebben. NB de filmpjes zijn een compilatie van ander beeldmateriaal.