Het algemeen bestuur heeft in 2021 het waterbeheerprogramma vastgesteld. Hierin staat de watertransitie centraal. Maar wat betekent de watertransitie voor inwoners, boeren en ondernemers in ons gebied?

In het handelingsperspectief watertransitie beschrijft het waterschap de betekenis van de watertransitie voor de verschillende soorten gebieden. Dit zijn de hoge koppen, flanken en de beekdalen. Het moet houvast en kansen bieden voor de omgeving. 

Het algemeen bestuur wil werken aan een waterhuishouding, dat in 2050 klaar is voor de toekomst. Nu heeft het watersysteem niet voldoende ruimte. En niet de flexibiliteit om de grotere weersextremen het hoofd te bieden. We hebben het einde van de maakbaarheid van het watersysteem bereikt.

Omgaan met water moet anders

De manier waarop we met water omgaan moet veranderen. We kunnen niet alle functies en alle belangen en gebruikers blijven bedienen. Dat kan zorgen voor spanning tussen belangen en gebruikers. Dit vraagt keuzes om het watersysteem zo te maken, dat het klaar is voor de toekomst.

Met de handelingsperspectieven maakt het algemeen bestuur duidelijk over wat (binnenkort) wel en niet meer kan met ons watersysteem. Zo kunnen we het goede gesprek voeren met de omgeving. En kunnen we de instrumenten, regelingen en het beleid hierop aanpassen. Samenwerking met de omgeving staat voorop: samen zoeken we een toekomstperspectief dat hierbij past.

Lees meer over waarom wij werken aan de watertransitie.

Handelingsperspectief watertransitie