Waterschap De Dommel is van plan de regels voor kleine grondwaterputten te veranderen. Vanaf deze zomer gaan in het Dommelgebied strengere regels gelden. Voortaan moeten álle grondwaterputten voor kleinschalig gebruik bij het waterschap gemeld worden. Het gaat om putten met een pompcapaciteit tot 10 m3 water per uur.

Vele kleine onttrekkingen maken samen één grote. De nieuwe meldplicht geldt daarom voor iedere gebruiker. Zo ontstaat meer inzicht in het grondwatergebruik. Het waterschap kiest voor deze aanpak in de strijd tegen de al jaren dalende grondwaterstanden en droogte in Brabant.

Wat is kleinschalig grondwatergebruik?

Kern is dat op eigen terrein grondwater wordt opgepompt. En dat de pompcapaciteit minder is dan 10 m3 per uur. Met dat water sproeit men bijvoorbeeld de tuin of wordt stof en vuil afgespoten. Ook laat men vee drinken of worden producten gewassen en bevochtigd. Particulieren, bedrijven en andere organisaties maken er gebruik van. Kleinschalig grondwaterverbruik wordt ook wel een kleine onttrekking, eigen grondwaterbron of -winning, waterput of (tuin)beregeningssysteem genoemd.

1 kubieke meter water is 1000 liter water. Het woord klein kan dan verwarrend zijn.  Dat is ooit ontstaan door de vergelijking met grote grondwateronttrekkingen voor industrie, drinkwater en landbouw. Voor de grote onttrekkers gelden al regels en vergunningplicht. Voor de kleine onttrekkingen was dat veel minder het geval.

tuin sproeien met grondwater
een voorbeeld van kleinschalig grondwatergebruik

Meer inzicht

Het grondwatersysteem is uit balans. We werken aan herstel en blijvend hogere grondwaterstanden. Om daarbij als waterbeheerder goede keuzes te maken, hebben we meer inzicht nodig in álle grondwatergebruik. Daarom maakt het waterschap het melden van een kleine grondwaterput verplicht.  

Uw grondwaterput melden?

Op dit moment kunt u uw put nog niet aanmelden.

Wanneer de meldplicht precies ingaat, is nog niet definitief besloten. Waarschijnlijk is dat deze zomer (2023). U heeft vanaf dat moment 1 jaar de tijd om uw kleine grondwaterput aan te melden. Dat kan dan via deze website.

Meldplicht en vergunningplicht

De nieuwe regels zullen gaan gelden voor iedere gebruiker:

  • Voor een bestaande kleine grondwaterput geldt voortaan een meldplicht. Bestaande kleine grondwateronttrekkingen kunnen online en gratis aangemeld worden. Voor deze verplichte registratie hebben eigenaren één jaar de tijd, tot zomer 2024.
  • Iedere gebruiker die een nieuwe kleine put wil boren, moet in een groot deel van het Dommelgebied een vergunning aanvragen. Vanwege de verdroging is het waterschap terughoudend met vergunningen. In een klein deel is aanmelden voldoende.

Inspraak en informatie

Waterschap De Dommel is van plan deze regels vanaf deze zomer in te voeren. Op dit ontwerpbesluit is tot en met 29 mei inspraak mogelijk. Het waterschap houdt rekening met de inspraakreacties bij het nemen van het definitieve besluit.

Zodra de startdatum van de meldplicht bekend is, is alle informatie te vinden op www.dommel.nl Het waterschap zal erover communiceren in verschillende media.