De maand mei breekt opnieuw een weerrecord. En al 8 maanden achter elkaar valt er veel meer regen dan normaal. Waterschap De Dommel is vooral bezig om het water af te voeren naar de Maas. Maar tegen drie seizoenen zoveel regen is geen watersysteem opgewassen. De spreekwoordelijke emmer is vol. Elk buitje dat er nu bijkomt, geeft wateroverlast in het gebied van Waterschap De Dommel. 

Watergraaf Erik de Ridder: “Land staat maanden onder water, mensen hebben water om en soms in het huis.  Ik zie en begrijp de zorgen en frustraties die deze regen en overlast met zich meebrengt.”

De feiten liegen er niet om

Niet eerder viel er zo lang zo veel regen. Begin oktober vorig jaar ging het los en daarna hield het niet meer op. In het Dommelgebied viel tot aan 90% meer regen dan normaal van 1 oktober tot 1 juni. Gemiddeld valt er die 8 maanden opgeteld 520 mm. Nu komt die optelsom over die periode uit op 850 – 1000 mm. Niet overal regent het evenveel en even vaak. Op dit moment kampen vooral Vessem en Wintelre met grote wateroverlast. 

KNMI neerslag
  • Gevallen regen van 1 okt 2023 tot 30 mei 2024 (blauw). Elke maand fors meer dan gemiddeld (groen). Meetstation Eindhoven geeft een beeld voor het hele Dommelgebied.
Regen per gemeente van oktober tot juni
  • Dit is het gebied van Waterschap de Dommel op kaart. Per gemeente zie je de optelsom van deze 8 maanden regen. Er viel tussen 850 en bijna 1000 mm. Dat is 65 tot 90% meer dan normaal.

Grondwater overal hoger dan ooit

Nooit eerder zagen we het grondwater in Brabant zo lang zo hoog staan. Zelfs op hoge, meestal droge plekken. Dat is ongekend. Bij de helft van de peilbuizen staat grondwater op maaiveld. En dat maandenlang, overal in het gebied. Hoog grondwater zorgt voor natte kelders, grote plassen of hele percelen onder water.  Door de hoge grondwaterstanden is het Dommelgebied nu extra gevoelig voor stortbuien: het water trekt niet meer de bodem in en zorgt direct voor overlast.

Projecten

In twee gebieden waar we in 2022/2023 beekherstelprojecten uitvoerden, leggen mensen een verband tussen het project en de overlast. De Ridder: “Die reactie kan ik heel goed begrijpen. Je zou maar flink schade hebben. Eerste resultaten van onderzoek laten zien dat het verband er niet is. Het is overal nat, ook waar in jaren geen ingrepen zijn geweest, staat grondwater hoog. Ook buiten ons gebied en in grote delen van ons land zorgt de regen voor problemen. Frustrerend, maar een feit.”

Rioolwaterzuiveringen op volle toeren

Dat we te maken hebben met uitzonderlijk veel regen, zien we ook op onze rioolwaterzuiveringen. Regenwater stroomt via het rioolstelsel naar de rioolwaterzuiveringen. De zuiveringen draaien op volle toeren om dat te verwerken. Dit jaar is tot nu toe bijna 43 procent meer afvalwater verwerkt vergeleken met dezelfde periode in 2023. 

Waterbeheer in het veld

Al maanden is het waterschap gericht op het afvoeren van water richting de Maas. Daarin is gelukkig voldoende ruimte gebleven voor water uit het Dommelgebied. Stuwen liggen plat of staan laag om beek- en slootwater gecontroleerd af te voeren. Op grondwater is weinig sturing mogelijk. Onze medewerkers zijn dagelijks bezig om alles wat de afvoer vermindert, weer open te maken. Zoals duikers en krooshekken schoonhouden en maaien waar het kan. Ook het waterschap heeft in het werk last van drassige bodems en oevers. Waterbergingen zijn ingezet om extra water kwijt te kunnen. De afgelopen weken bijvoorbeeld de Rummeling, Logtse Baan, Beekse Dijk en Vloeder. Kades en keringen controleren we. Extra pompen zijn in gebruik om lokale wateroverlast te bestrijden. Dag en nacht wordt gewerkt.  

Erik de Ridder: “Onze mensen werken er maanden keihard aan om de impact zo veel mogelijk te beperken. Maar tegen drie seizoenen zoveel regen is het watersysteem niet opgewassen. Als deze periode ons iets laat zien, is dat het werken aan een veel robuuster watersysteem keihard nodig is.”

Begripvol 

Onder bewoners en boeren is waardering voor het werk van de waterschappers in het veld.  Maar nu de situatie zo lang aanhoudt, neemt de frustratie toe. “De sfeer wordt op sommige plekken grimmiger”, constateert watergraaf Erik de Ridder. “Onze medewerkers in het veld hebben daarmee te maken. Dat kan echt niet. Wij vragen om begrip en respect voor onze medewerkers. Zij zetten zich dag en nacht in en doen wat ze kunnen om de situatie te verbeteren. Deze regen is een probleem van ons allemaal. We bereiken meer met begripvol samenwerken”.

Volg het Liveblog Wateroverlast door neerslag