U kunt afvalwater aangevoerd met een tankwagen aanbieden op de rioolwaterzuivering in Tilburg of Eindhoven. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Deze kunt u lezen in onze acceptatieprocedure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap, 0411 618 618. Vraag naar een medewerker van het proces beheer Afvalwaterketen.

Melden