Bestuur en organisatie

Agenda's en verslagen

Agenda's en verslagen, moties en amendementen.

Bestuur en commissies

De Dommel is een democratisch orgaan: het bestuur wordt gekozen door de stemgerechtigde inwoners van ons gebied.

Begroting en financiën

In de begroting staat wat we volgend jaar gaan doen, welke kosten dat met zich meebrengt en de belastingtarieven.

Beleving van inwoners

Hoe beleven inwoners in het beheergebied van Waterschap De Dommel water én het waterschap? Lees meer...

Werkgebied

Overzicht van het werkgebied van Waterschap De Dommel en de belangrijkste feiten en cijfers.

Beleid en plannen

In ons beleid staat wat we willen bereiken en met welke middelen. Daarvoor maken we concrete plannen.