Bestuur en organisatie

Agenda's en verslagen

Agenda's en verslagen, moties en amendementen.

Bestuur en commissies

De Dommel is een democratisch orgaan: het bestuur wordt gekozen door de stemgerechtigde inwoners van ons gebied.

Begroting en financiën

In de begroting staat wat we volgend jaar gaan doen, welke kosten dat met zich meebrengt en de belastingtarieven.

Waterschapsverkiezingen

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er waterschapsverkiezingen. Heb jij interesse om actief te worden als bestuurder?

Missie en taken

Lees in onze missie welke rol Waterschap De Dommel speelt in de samenleving, nu en in de toekomst.

Beleid en plannen

In ons beleid staat wat we willen bereiken en met welke middelen. Daarvoor maken we concrete plannen.

Klanttevredenheid

Ervaring en advies van klanten helpen ons om onze dienstverlening te verbeteren. Lees er meer over.