Waterschap De Dommel kent goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Veel daarvan staan beschreven in de CAO Waterschappen 2020. Ook zijn er aanvullende mogelijkheden binnen Waterschap De Dommel, die beschreven zijn in het Personeelshandboek.

36-urige werkweek

In de CAO voor Waterschappen is geregeld dat de medewerkers van waterschappen maximaal 36 uur per week kunnen werken. Deze werkweek kan op verschillende manieren worden ingevuld. Een 36-urige werkweek kan bijvoorbeeld worden ingevuld in 4 dagen van 9 uur.

Salaris

Alle functies worden beschreven en gewaardeerd volgens het systeem voor functiewaardering voor de sector Waterschappen, FuWater genaamd. De schalen zijn onderdeel van de CAO voor Waterschappen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Als aantrekkelijke werkgever hebben wij een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een Individueel Keuzebudget (IKB), passende balans werk/privé, mogelijkheden voor flexibel werken en een eigen beschikbaar budget voor ontwikkeling.

Verlof

Medewerkers hebben op (bij fulltime werken) per jaar recht op 144 uur verlof. Voor extra verlof kan je gebruik maken van het IKB.

Variabele werktijden

Medewerkers kunnen dagelijks tussen 7.00 uur en 19.00 uur werken.

Zorgverzekering

De Unie van Waterschappen heeft afspraken gemaakt voor het personeel van de waterschappen. Hierdoor kunnen medewerkers gebruik maken van een korting op de premie. Deze korting geldt ook voor het gezin.

Talentontwikkeling

We vinden het belangrijk dat je je kunt ontwikkelen binnen Waterschap De Dommel, we noemen dit talentontwikkeling. Hierbij zetten we vooral in op het verder ontwikkelen van jouw sterke punten, talenten en interesses. Hiervoor hebben we onder andere ons eigen centrum voor opleidingen: de Brabant Aquademie. Ook zijn er mogelijkheden voor het volgen van opleidingen buiten De Dommel.

Er zijn studie mogelijkheden op het gebied van:

  1. studie of coaching die passen bij je huidige functie
  2. studie of coaching gericht op (interne of externe) mobiliteit
  3. ondersteuning bij je loopbaanvragen (loopbaanonderzoek)

Pensioen

Het pensioen van medewerkers van Waterschap De Dommel is ondergebracht bij het ABP (www.abp.nl(externe link)). Dat betekent dat ABP zorgt voor vervangend inkomen als je niet meer werkt. Bijvoorbeeld als je straks stopt met werken of niet meer kunt werken door ziekte. Zou je overlijden, dan zorgt ABP voor vervangend inkomen voor jouw nabestaanden. Om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, belegt ABP jouw premie. Naast de basisvoorzieningen die volgens de wet geldt en dat wat jezelf aanvullend regelt, is het pensioen van ABP één van drie pijlers van jouw zekerheid van inkomen.

Zie ook

Heeft u gevonden wat u zocht?