Waterschap De Dommel kent goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Veel daarvan staan beschreven in de CAO Waterschappen 2020. Ook zijn er eigen aanvullende regelingen binnen Waterschap De Dommel, die beschreven zijn in het Personeelshandboek.

36-urige werkweek

In de CAO voor Waterschappen is geregeld dat de medewerkers van waterschappen maximaal 36 uur per week kunnen werken. Deze werkweek kan op verschillende manieren worden ingevuld. Een 36-urige werkweek kan bijvoorbeeld worden ingevuld in 4 dagen van 9 uur.

Salaris

Alle functies worden beschreven en gewaardeerd volgens het systeem voor functiewaardering voor de sector Waterschappen, FuWater genaamd. De schalen zijn onderdeel van de CAO voor Waterschappen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Als aantrekkelijke werkgever hebben wij een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een Individueel Keuzebudget (IKB), passende balans werk/privé, goede faciliteiten voor plaats- en tijdonafhankelijk werken en een individueel beschikbaar budget voor ontwikkeling.

Verlof

Medewerkers hebben op fulltimebasis per jaar recht op 144 uur verlof. Voor extra verlof kan je gebruik maken van het IKB.

Variabele werktijden

Medewerkers kunnen dagelijks tussen 7.00 uur en 19.00 uur werken, tenzij organisatorische omstandigheden maken dat het niet als zodanig kan worden ingevuld.

Zorgverzekering

De Unie van Waterschappen heeft collectieve afspraken gemaakt voor het personeel van de waterschappen. Hierdoor kunnen medewerkers gebruik maken van een premiekorting. Deze korting geldt ook voor gezinsleden.

Talentontwikkeling

Een belangrijk speerpunt binnen het personeelsbeleid van Waterschap De Dommel is talentontwikkeling. Hierbij zetten we vooral in op het doorontwikkelen van jouw sterke punten, talenten en interesses.Hiervoor hebben we onder andere ons interne opleidingscentrum de Brabant Aquademie. Ook zijn er mogelijkheden voor het volgen van externe opleidingen.

Er zijn studiefaciliteiten op het gebied van:

  1. studie of coaching relevant voor je huidige functie
  2. studie of coaching gericht op (interne of externe) mobiliteit
  3. ondersteuning bij je loopbaanvragen (loopbaanonderzoek)

Pensioen

Het pensioen van medewerkers van Waterschap De Dommel is ondergebracht bij het ABP (www.abp.nl). Dat betekent dat ABP zorgt voor vervangend inkomen als je niet meer werkt. Bijvoorbeeld als je straks stopt met werken of arbeidsongeschikt wordt. Zou je overlijden, dan zorgt ABP voor vervangend inkomen voor jouw nabestaanden. Om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, belegt ABP jouw premie. Naast de wettelijke basisvoorzieningen en hetgeen jezelf financieel aanvullend regelt, is het pensioen van ABP één van drie pijlers van jouw inkomenszekerheid.

Zie ook

Heeft u gevonden wat u zocht?