Waterschap De Dommel kent goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Veel daarvan staan beschreven in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW), de CAO voor de overheidssector waterschappen. Ook zijn er eigen aanvullende regelingen binnen Waterschap De Dommel.

36-urige werkweek

In de CAO voor waterschappen is geregeld dat de medewerkers van waterschappen 36 uur per week werken. Deze werkweek kan op verschillende manieren worden ingevuld. Door verlofuren te kopen of verkopen kan men komen tot een 42-urige of 30-urige werkweek. Een 36-urige werkweek kan vervolgens worden ingevuld in 4 dagen van 9 uur. Overigens kan, als de aard van de functie dit toelaat en in overleg met de leidinggevende, een werkweek gekozen worden uit de bandbreedte van 30 tot 42 uur per week.

Salaris

Alle functies worden beschreven en gewaardeerd volgens het systeem voor functiewaardering voor de sector Waterschappen, FuWater genaamd. De schalen zijn onderdeel van de CAO voor Waterschappen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Het doel van onze secundaire arbeidsvoorwaarden is dat we een aantrekkelijke werkgever willen zijn, die continu vernieuwend bezig is en blijft inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Vandaar dat deze arbeidsvoorwaarden continu in ontwikkeling zijn. Onze ruime keuze aan secundaire arbeidsvoorwaarden heeft mede bijgedragen aan de 1e plaats op de beste werkgeverslijst non-profit van Intermediair in 2006 en 2007. Recente ontwikkelingen zijn goede faciliteiten voor plaats- en tijdonafhankelijk werken, de mogelijkheden rondom (deels betaald) ouderschapsverlof, kindvriendelijke werktijden en een individueel beschikbaar budget voor ontwikkeling. Alles bij elkaar draagt dit bij aan de erkenning als officiële "Great Place To Work" in 2012.

Verlof

Medewerkers hebben per jaar recht op 144 uur verlof (op fulltimebasis).

Variabele werktijden

Medewerkers kunnen dagelijks tussen 7.00 uur en 19.00 uur werken, tenzij organisatorische omstandigheden maken dat het niet als zodanig kan worden ingevuld. De gewerkte uren kunnen worden verantwoord in een geautomatiseerd systeem.

Zorgverzekering

Sinds 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet in werking getreden en kan iedere medewerker zelf een zorgverzekeraar kiezen. De Unie van Waterschappen heeft collectieve afspraken gemaakt voor het personeel van de waterschappen. Dit heeft geresulteerd in een collectief ziektekostencontract waarbij een premiekorting geldt voor zowel personeelsleden als hun gezinsleden. In de meeste gevallen ontvangt de medewerker tevens een bijdrage van de werkgever.

Studie

Een belangrijk speerpunt binnen het personeelsbeleid van Waterschap De Dommel is talentontwikkeling. Uitgangspunt daarbij zijn je kennis, vaardigheden en houding die belangrijk zijn voor de organisatie en je functie. We proberen je vooral in te zetten op je sterke punten en deze ook verder te ontwikkelen.

Hiervoor hebben we de Brabant Aquademie die vanuit de wensen van de medewerkers en organisatie maatwerk trainingen aanbiedt. We gebruiken hiervoor interne en externe docenten zodat we onze interne kennis en vaardigheden kunnen delen en nieuwe kennis en vaardigheden kunnen binnen halen.

Je kunt bij ons gebruik maken van (ruime) studiefaciliteiten op het gebied van:

  1. studie of coaching relevant voor je huidige functie
  2. studie of coaching gericht op (interne of externe) mobiliteit
  3. ondersteuning bij je loopbaanvragen (loopbaanonderzoek)

Pensioen

Het pensioen van medewerkers van Waterschap De Dommel is ondergebracht bij het ABP (www.abp.nl). Dat betekent dat ABP zorgt voor vervangend inkomen als je niet meer werkt. Bijvoorbeeld als je straks stopt met werken of arbeidsongeschikt wordt. Zou je overlijden, dan zorgt ABP voor vervangend inkomen voor jouw nabestaanden. Om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, belegt ABP jouw premie. Naast de wettelijke basisvoorzieningen en hetgeen jezelf financieel aanvullend regelt, is het pensioen van ABP één van drie pijlers van jouw inkomenszekerheid.

Zie ook

Heeft u gevonden wat u zocht?