De auditcommissie beoordeelt of het dagelijks bestuur de regels volgens de wet uitvoert. De auditcommissie kijkt vooral naar de financiën en de werkzaamheden die de accountant uitvoert. Het algemeen bestuur heeft de auditcommissie aangewezen als opdrachtgever van de accountant.

De auditcommissie adviseert het algemeen bestuur over de controles die de accountant uitvoert. De auditcommissie bespreekt de adviezen en verslagen van de accountant. Voorbeelden zijn de managementletter bij de tussentijdse controle en het verslag van de jaarrekeningcontrole.

Samenstelling commissie

De auditcommissie bestaat uit drie leden uit het algemeen bestuur. De accountant is geen lid of adviseur van de auditcommissie. De auditcommissie kan de accountant wel uitnodigen voor de overleggen van de auditcommissie.

De leden van de auditcommissie

  1. Corinne Aerdts
  2. Gerrit Verhoeven
  3. Bas Steunenberg

Contact met de auditcommissie

Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij de ambtelijk secretaris van de auditcommissie, telefoonnummer: 0411 618 280.