De Auditcommissie beoordeelt of het dagelijks bestuur de regels volgens de wet uitvoert. De Auditcommissie kijkt vooral naar de financiën en de werkzaamheden die de accountant uitvoert. Het algemeen bestuur heeft de Auditcommissie aangewezen als opdrachtgever van de accountant.

De Auditcommissie adviseert het algemeen bestuur over de controles die de accountant uitvoert. De Auditcommissie bespreekt de adviezen en verslagen van de accountant, zoals de managementletter bij de tussentijdse controle en het verslag van de jaarrekeningcontrole.

Samenstelling commissie

De Auditcommissie bestaat uit drie leden uit het algemeen bestuur. De accountant is geen lid of adviseur van de Auditcommissie. Wel kan de auditcommissie hem uitnodigen voor de overleggen van de Auditcommissie.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de Auditcommissie via telefoonnummer (0411) 618 280.

De leden van de commissie

  1. C.J.W.M. Aerdts
  2. C.H.B. Weijs
  3. J.F.M. van Bree

Contact met de auditcommissie

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij de ambtelijk secretaris van de auditcommissie, tel. 0411 618 280.