Het waterschap heeft een plan voor calamiteiten opgesteld als er nood ofwel een calamiteit is.