Het waterschap heeft een plan voor calamiteiten opgesteld voor als er een noodgeval ofwel een calamiteit is.