We verkleinen onze CO₂-voetafdruk

We vinden duurzaamheid en verstandig omgaan met natuur en water belangrijk. We willen daarom de CO₂-voetafdruk van ons waterschap kleiner maken. Ons doel is om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te behalen maken we gebruik van de CO₂-Prestatieladder.

We gebruiken de CO₂-Prestatieladder als hulpmiddel

Logo CO2-Prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder helpt ons om erachter te komen hoeveel CO₂ we uitstoten én om ervoor te zorgen dat dat steeds minder wordt. Dit is een aanpak die is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)(externe link).

We hebben de CO₂-Prestatieladder ingevoerd op niveau 3.1. Dit betekent dat wij inzage geven in onze CO₂-voetafdruk, ons energiebeleid, en onze reductiedoelstellingen. Ook geven we informatie over de maatregelen die we nemen om onze doelen te halen.

Hoe groot is onze CO₂-voetafdruk?

Als we onze CO₂-voetafdruk willen verkleinen is het belangrijk om eerst te weten hoe groot onze voetafdruk is. Onze uitstoot was in 2019 gelijk aan het gas en elektriciteitsverbruik van 4.537 huishoudens voor een heel jaar. Genoeg om met de auto 2.711 keer om de aarde rijden. We zijn daarom flink aan de slag gegaan om onze CO₂-voetafdruk te verkleinen.

Wat veroorzaakt onze CO₂-voetafdruk?

Hieronder vind je onze CO₂-uitstoot van 2022.

  • Energie: 434 ton
  • Personenmobiliteit: 436 ton
  • Transport en onderhoud: 220 ton
  • Procesemissies: 0
Een staafdiagram die de verschillen tussen de CO2-uitstoot in 2021 en 2022 laat zien
De verschillen in CO2-uitstoot in 2021 en 2022.

Zo verminderen wij onze CO₂-uitstoot

✅ Inkoop Nederlandse groene stroom
✅ Investeren in duurzame energie
✅ Optimalisatie Warmte Koude Opslag (WKO)
✅ Rijden op groen gas
✅ Onderhoudsmaterieel op hernieuwbare diesel (HVO)
✅ Verkennend onderzoek: produceren waterstof
✅ Onderzoek: van het fossiele aardgas af
✅ Onderzoek: inzet warmtepompen in combinatie met restwarmte
✅ Onderzoek: elektrificatie materieel

Hergebruik van energie en grondstoffen uit afvalwater

Wij doen mee aan de Energie- en grondstoffenfabriek. We werken hiervoor samen met een team van betrokken waterschappers die willen zorgen voor een verandering van afvalwaterzuivering naar hergebruik van energie en grondstoffen uit afvalwater. Op de website van de Energie- en grondstoffenfabriek staat meer informatie over de projecten waar wij aan meewerken(externe link).