Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Meer weten?

CO2-Prestatieladder

We verkleinen onze CO₂-voetafdruk

We vinden duurzaamheid en verstandig omgaan met natuur en water belangrijk. We willen daarom graag de CO₂-voetafdruk van ons waterschap kleiner maken. Ons doel is om in 2025 95% minder CO₂ uit te stoten dan in 2019. Om dit doel te behalen maken we gebruik van de CO₂-Prestatieladder.

We gebruiken de CO₂-Prestatieladder als hulpmiddel

De CO₂-Prestatieladder helpt ons om erachter te komen hoeveel CO₂ we uitstoten én om ervoor te zorgen dat dat steeds minder wordt. Dit is een aanpak die is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)(externe link).

We hebben de CO₂-Prestatieladder ingevoerd op niveau 3.1. Dit betekent dat wij inzage geven in onze CO₂-voetafdruk, ons energiebeleid, en onze reductiedoelstellingen. Ook geven we informatie over de maatregelen die we nemen om onze doelen te halen.

Ons CO₂-beleid

Certificaat CO₂- Prestatieladder

Logo van CO2-Prestatieladder
Onze totale CO₂-uitstoot  in 2019 was 24.081 ton en in 2020 21.024 ton
Onze totale CO₂-uitstoot in 2019 en 2020

Hoe groot is onze CO₂-voetafdruk?

Als we onze CO₂-voetafdruk willen verkleinen is het belangrijk om eerst te weten hoe groot onze voetafdruk is. Onze uitstoot was in 2019 gelijk aan het gas en elektriciteitsverbruik van 4.537 huishoudens voor een heel jaar. Genoeg om met de auto 2.711 keer om de aarde rijden. Maar daar gaan we wat aan doen!

Wat veroorzaakt onze CO₂-voetafdruk?

Hoe groot is het aandeel van ons verbruik van elektriciteit, brandstoffen, gas, en het gebruik van zakelijk vervoer en vliegreizen? De impact van elk onderdeel is ook weergegeven in de grafiek.

Elektriciteitsverbruik: 18.831 ton
Brandstoffen: 615 ton
Gasverbruik: 593 ton
Zakelijk vervoer: 134 ton
Vliegreizen: 11 ton

De CO₂-uitstoot van ons elektriciteitsverbruik, brandstoffen, gasverbruik, zakelijke vervoer en vliegreizen in een grafiek.
De CO₂-uitstoot van ons elektriciteitsverbruik, brandstoffen, gasverbruik, zakelijk vervoer en vliegreizen.
Wat valt onder scope 1 en wat onder scope 2 bij de CO²-prestatieladder

Wat valt onder scope 1 en scope 2?

Onder scope 1 valt de verbranding van fossiele brandstoffen. In totaal is dat 2.048 ton. Onder scope 2 valt elektriciteit, in totaal 18.831 ton, en zakelijk vervoer, in totaal 145 ton.

Zo verminderen wij onze CO₂-uitstoot

✅ Inkoop Nederlandse groene stroom
✅ Investeren in duurzame energie
✅ Optimalisatie Warmte Koude Opslag (WKO)
✅ Rijden op groen gas
✅ Verkennend onderzoek: produceren waterstof
✅ Onderzoek: van het fossiele aardgas af
✅ Onderzoek: inzet warmtepompen in combinatie met restwarmte
✅ Onderzoek: elektrificatie materieel
✅ Onderhoudsmaterieel op hernieuwbare diesel (HVO)

Hergebruik van energie en grondstoffen uit afvalwater

Wij doen mee aan de Energie- en grondstoffenfabriek. We werken hiervoor samen met een team van betrokken waterschappers die willen zorgen voor een verandering van afvalwaterzuivering naar hergebruik van energie en grondstoffen uit afvalwater. Op de website van de Energie- en grondstoffenfabriek staat meer informatie over de projecten waar wij aan meewerken(externe link).

  • Certificaat CO₂-Prestatieladder behaald!

    Bij Waterschap De Dommel vinden we duurzaamheid en verstandig omgaan met natuur en water belangrijk. We willen daarom graag de CO₂-voetafdruk van ons waterschap kleiner maken. Ons doel is om in 2025 95% minder CO₂ uit te stoten dan in 2019. Om dit doel te behalen hebben we ons laten certificeren op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder. En dit certificaat hebben we op 1 juli 2022 behaald!