De commissie Bestuurlijke vernieuwing onderzoekt hoe het bestuursmodel werkt. Ook onderzoekt deze commissie de rollen van de bestuurders.

De commissie adviseert het algemeen bestuur. Deze adviezen zorgen er mee voor, dat het bestuursmodel beter werkt en ingericht is. Ook dragen ze bij aan een goede balans tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De adviezen zijn openbaar. Een bestuursadviseur ondersteunt en adviseert de commissie.

Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit:

  • leden van het algemeen bestuur, waarbij iedere fractie 1 lid voordraagt;
  • een klankbord namens het dagelijks bestuur (watergraaf);
  • een klankbord namens de organisatie (secretaris-directeur).