Dit doen onze waterpartners

Bewust omgaan met water, klimaatverandering, duurzaamheid: het zijn allemaal onderwerpen waar we steeds vaker over horen. Ook voor Waterschap De Dommel zijn dit belangrijke thema's. Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Maar ook droogte zorgt voor problemen. De verandering van het klimaat zorgt ervoor dat we anders moeten omgaan met water. Dat we bewuster moeten omgaan met water. Dit kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met waterpartners in ons beheergebied. En laten we zien wat ons waterschap doet en hieronder wat onze waterpartners doen.