Waterschap De Dommel heeft de plicht ervoor te zorgen dat de bebouwde kom van gemeenten beschermd worden tegen overstromingen. Voor de kern van Sint-Oedenrode betekent dit dat als de Dommel overstroomt dit niet de bebouwde kom van Sint-Oedenrode mag bereiken. De Dommel stroomt juist precies door die kern van Sint-Oedenrode en de huidige kering langs de Dommel voldoet op een deel daarvan niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 100 jaar, een deel van de dorpskern van Sint-Oedenrode onder water loopt. Juist om ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, moeten wij hiermee aan de slag.

Actueel

Projecten en het coronavirus

In de periode januari tot en met maart hebben we met diverse betrokkenen gesproken over de maatregelen die noodzakelijk zijn en de inrichting van het gebied. Door de Coronacrisis hebben we nog niet alle gesprekken af kunnen ronden. Op dit moment is het niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren om tot een gedragen ontwerp te komen. Met individuele betrokkenen proberen we het ontwerpproces door te laten lopen. Vanzelfsprekend volgens de richtlijnen van het RIVM. Grotere bijeenkomsten kunnen we pas weer houden op het moment dat de richtlijnen aangepast worden. Dan kunnen we het ontwerpproces doorzetten met de betreffende betrokkenen. Vooralsnog streven we er naar om het project in 2022 uit te voeren.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project Droge Voeten Sint-Oedenrode? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.