De gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel gaan samen aan de slag met de Dommel in Sint-Oedenrode om:
1.    De bebouwde kom van Sint-Oedenrode te beschermen tegen overstromingen vanuit de Dommel.
2.    Te zorgen voor voldoende water in de Dommel bij extreme droogte en het tegengaan van verdroging.
3.    Een zogenaamde ecologische verbindingszone te maken door Sint-Oedenrode. De Dommel wordt daarmee een Klimaatrobuust Beekdal.

Van Droge Voeten naar Klimaatrobuust
Klimaatrobuust beekdal Sint-Oedenrode is de nieuwe naam van het project Droge Voeten. De naam past beter, omdat het niet alleen gaat over het beschermen tegen hoog water in natte periodes, maar ook om kansen voor andere klimaatmaatregelen. Zo worden er onder andere meer groene parkeerplaatsen gemaakt om hittestress te voorkomen en wordt gekeken naar manieren om water vast te houden in droge tijden.

Actueel

Het Voorlopig Ontwerp is klaar. U kunt de presentatie en de kaart terug kijken. Reageren is niet meer mogelijk, dat kon tot 23 juli jl.
Bekijk de digitale presentatie van het ontwerp
Bekijk de digitale kaart met maatregelen

Projecten en het coronavirus

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project Droge Voeten Sint-Oedenrode? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.

Voorlopig Ontwerp Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode klaar

In het project om van de Dommel door Sint-Oedenrode een klimaatrobuust beekdal te maken, is een mijlpaal bereikt. Het Voorlopig Ontwerp is klaar. De verantwoordelijke bestuurders van gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel en de gemeenteraad hebben dit Voorlopig Ontwerp goedgekeurd. Dat betekent dat het Voorlopig Ontwerp gedeeld kan worden met de inwoners van Sint-Oedenrode. Dat doen we via een digitale presentatie. Daarin legt omgevingsmanager Marcel Brands uit welke maatregelen we willen gaan nemen.

Reacties en opmerkingen op het Voorlopig Ontwerp

We hebben inwoners en veel belanghebbenden betrokken in de voorbereiding naar dit Voorlopig Ontwerp. Tot en met 23 juli jl. was het mogelijk om te reageren op dit Voorlopig Ontwerp. U kunt de presentatie nog terug kijken, reageren is niet meer mogelijk.

Alle binnengekomen reacties, vragen en opmerkingen hebben we bij elkaar gezet. U kunt deze rustig nalezen. In verband met de privacy zijn alle namen en adressen eruit gehaald. U kunt dit overzicht opvragen door een email te sturen naar drogevoetenrooi@dommel.nl

Bekijk de digitale presentatie

In deze presentatie neemt omgevingsmanager Marcel Brands u mee langs de verschillende delen in het project. Per deel vertelt hij welke maatregelen we daar willen gaan nemen.

Bekijk de digitale kaart
Op de digitale kaart kunt u de verschillende maatregelen zien.

 

Kort overzicht van de verschillende maatregelen

Alle maatregelen langs de Dommel samen, zorgen voor het ontstaan van één groen/blauw lint, één grote zogenaamde ecologische verbindingszone. Het lint loopt vanaf de A50 tot aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap. Door het nemen van al deze maatregelen ontstaat er een klimaatrobuust beekdal. Daarmee zijn we voor de volgende 50 jaar klaar!
Het projectgebied is in vier deelgebieden in te delen. Zij hebben ieder hun eigen maatregelen:
1.    De Dode Dommelarm achter de A50. Deze sluiten we aan op de Dommel.
2.    Omgeving Hambrug tot aan de Brockstraat. Hier verhogen we plaatselijk de dijken.
3.    Vanaf de Brockstraat tot aan Ahrend. Hier verbreden we de Dommel met 25 meter. Ook passen we Sportpark De Neul aan.
4.    Vanaf Ahrend tot aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier maken we een zogenaamde hoogwatergeul van zo’n 50 meter breed.

Presentaties en informatie van bijeenkomsten

Presentaties van de verschillende bijeenkomsten kunt u opvragen via drogevoetenrooi@dommel.nl.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project Droge Voeten Sint-Oedenrode? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.

Locatie

Het projectgebied ligt in de kern van Sint-Oedenrode, behorend bij de gemeente Meierijstad.

Aanpak

In het hele beheergebied van Waterschap De Dommel moeten op verschillende plekken maatregelen tegen wateroverlast genomen worden. En één daarvan is Sint-Oedenrode. Tot mei 2017 zijn er verschillende studies uitgevoerd die aantonen dat de opgave om Sint-Oedenrode te beschermen tegen hoogwater alleen haalbaar is met uitvoering van lokale maatregelen. Welke maatregelen dat precies gaan worden, is nog niet bekend. We werken intensief samen met de gemeente Meierijstad en direct belanghebbenden om te zoeken naar de best passende maatregelen. Er zijn uiteindelijk 4 oplossingsvarianten onderzocht:

  • Keringen
  • Ruimte voor de Dommel
  • Zuidelijke Bypass
  • Combinatiemodel: Ruimte voor de Dommel én Zuidelijke Bypass

Deze vier varianten zijn in december 2018 tijdens een bijeenkomst gepresenteerd. Vervolgens hebben besturen van gemeente én waterschap gezamenlijk gekozen voor de variant Ruimte voor de Dommel die verder uitgewerkt kon worden.

Ruimte voor de Dommel

Uiteindelijk is de variant Ruimte voor de Dommel de voorkeursvariant geworden. Dat betekent meer ruimte maken in de kom van Sint-Oedenrode zodat met hoge afvoeren meer water afgevoerd kan worden. Die variant wordt nu uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp, daarna komt een Definitief Ontwerp. Vervolgens wordt het als een Projectplan Waterwet in procedure gebracht.

Resultaat

Het resultaat van het project zal zijn dat er maatregelen zijn genomen die ervoor moeten zorgen dat de dorpskern en bebouwde kom van Sint-Oedenrode beschermd zijn tegen wateroverlast. Daarnaast nemen we in onze plannen, die momenteel in uitwerking zijn, diverse klimaatmaatregelen mee. Denk daarbij onder andere aan het maken van meer groene parkeerplaatsen (tegen hittestress), vasthouden van water in droge tijden, een lagere waterstand in de winter en maken van meer ruimte voor water.

Planning

Alle input uit de ontwerpsessies is verwerkt in een Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp is nu te bekijken via een online presentatie of een digitale kaart. Tot 23 juli jl. was het mogelijk om te reageren op het Voorlopig Ontwerp. Daarna gaan we het Voorlopig Ontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp. Vervolgens volgt het Projectplan Waterwet wat we in procedure brengen.

We doen het niet alleen, laten we het samen doen!

Gemeente en waterschap trekken samen op in dit project. Ook werken we samen met bewoners, verenigingen, belangengroeperingen en bedrijven. Daardoor ontstaan naast een goede waterveiligheid kansen voor bijvoorbeeld recreatieve voorzieningen, cultuurhistorie, bewonersinitiatieven en natuur in de stad. We informeren u via deze website, nieuwsbrieven en de Mooi Rooi krant over deze mogelijkheden en bijeenkomsten die we organiseren.

Samenwerking

Het project Droge Voeten Sint-Oedenrode wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met Gemeente Meierijstad. Daarnaast ontvangen we subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

Film hoogwater Sint-Oedenrode

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Projectleider Marcel van den Broek, drogevoetenrooi@dommel.nl