Waterschap De Dommel heeft de plicht ervoor te zorgen dat de bebouwde kom van gemeenten beschermd worden tegen overstromingen. Voor de kern van Sint-Oedenrode betekent dit dat als de Dommel overstroomt dit niet de bebouwde kom van Sint-Oedenrode mag bereiken. De Dommel stroomt juist precies door die kern van Sint-Oedenrode en de huidige kering langs de Dommel voldoet op een deel daarvan niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 100 jaar, een deel van de dorpskern van Sint-Oedenrode onder water loopt. Juist om ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, moeten wij hiermee aan de slag.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project Droge Voeten Sint-Oedenrode? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.

Presentaties en informatie van bijeenkomsten

Hier vindt u de presentaties van de bijeenkomsten van mei en juli 2019. Tijdens de bijeenkomst van 3 juli zijn alle tot nu toe opgehaalde ideeën, kansen en kennis uit de streek gedeeld. Deze resultaten zijn verwerkt en vindt u onderaan deze pagina terug in verschillende documenten. Als u daar vragen over heeft, kunt u contact opnemen via drogevoetenrooi@dommel.nl.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project Droge Voeten Sint-Oedenrode? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.

Locatie

Het projectgebied ligt in de kern van Sint-Oedenrode, sinds 1 januari 2017 behorend bij de gemeente Meierijstad.

Aanpak

In het hele beheergebied van Waterschap De Dommel moeten op verschillende plekken maatregelen tegen wateroverlast genomen worden. En één daarvan is Sint-Oedenrode. Tot mei 2017 zijn er verschillende studies uitgevoerd die aantonen dat de opgave om Sint-Oedenrode te beschermen tegen hoogwater alleen haalbaar is met uitvoering van lokale maatregelen. Welke maatregelen dat precies gaan worden, is nog niet bekend. We werken intensief samen met de gemeente Meierijstad en direct belanghebbenden om te zoeken naar de best passende maatregelen. Er zijn uiteindelijk 4 oplossingsvarianten onderzocht:

  • Keringen
  • Ruimte voor de Dommel
  • Zuidelijke Bypass
  • Combinatiemodel: Ruimte voor de Dommel én Zuidelijke Bypass

Ruimte voor de Dommel

Uiteindelijk is de variant Ruimte voor de Dommel de voorkeursvariant geworden. Dat betekent meer ruimte maken in de kom van Sint-Oedenrode zodat met hoge afvoeren meer water afgevoerd kan worden. Die variant gaat uitgewerkt worden in een Voorlopig Ontwerp, daarna komt een Definitief Ontwerp. Vervolgens wordt het als een Projectplan Waterwet in procedure gebracht.

Resultaat

Het resultaat van het project zal zijn dat er maatregelen zijn genomen die ervoor moeten zorgen dat de dorpskern en bebouwde kom van Sint-Oedenrode beschermd zijn tegen wateroverlast.

Planning

Op dit moment loopt het ontwerpproces waarbij het tot eind juni 2019 voor inwoners, betrokkenen en belanghebbenden mogelijk is om hun eigen ideeën in te dienen. Verder voeren we gesprekken met direct belanghebbenden. In de zomerperiode van 2019 verwerken we alle input. In het najaar verwachten we steeds verder in het ontwerpproces te zijn en het doel is om eind 2019 een definitief ontwerp te hebben waarna het Projectplan Waterwet in de loop van 2020 volgt. In die tussenliggende tijd organiseren we verschillende bijeenkomsten om iedereen te kunnen informeren en betrekken in de voortgang.

We doen het niet alleen, laten we het samen doen!

Gemeente en waterschap trekken samen op in dit project. Ook willen we samenwerken met bewoners, verenigingen, belangengroeperingen en bedrijven. Daardoor ontstaan naast een goede waterveiligheid kansen voor bijvoorbeeld recreatieve voorzieningen, cultuurhistorie, bewonersinitiatieven en natuur in de stad. We informeren u via deze website, nieuwsbrieven en de Mooi Rooi krant over deze mogelijkheden en bijeenkomsten die we organiseren.

Samenwerking

Het project Droge voeten Sint-Oedenrode wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met Gemeente Meierijstad.

Eerste informatiebijeenkomst

Tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 12 december 2018 zijn belangstellenden uit Sint-Oedenrode geïnformeerd over het project Droge Voeten Sint-Oedenrode om de kern te beschermen tegen overstromingen. Aan de hand van film-, kaart- en beeldmateriaal is uitgelegd waarom het nodig is een oplossing te vinden voor de wateroverlast. De presentatie en filmpjes kunt u hierbij raadplegen.

Project in de media

In aanloop naar de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 heeft Omroep Brabant het werk van de waterschappen in beeld gebracht. Bij het thema Hoosbuien was dat ons project Droge Voeten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Projectleider Marcel van den Broek, drogevoetenrooi@dommel.nl

Documenten en kaartmateriaal gedeeld in de bijeenkomst van 3 juli 2019

Downloads

Heeft u gevonden wat u zocht?