Waterschap De Dommel gaat een strook nieuwe natuur inrichten in de omgeving van de Rietmussen en de Soeterbeekseweg in Nuenen. Het gaat om een groene, natte zone van 550 meter. Deze strook vormt een verbinding tussen de natuurgebieden Dommeldal en het Nuenens Broek. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van planten en dieren. Het zorgt ervoor dat zij zich makkelijker van het ene naar het andere gebied kunnen verspreiden en verplaatsen.

Werk ligt stil door te natte bodem

Het aanleggen van de natuurzone bij De Rietmussen en Soeterbeekseweg in Nuenen ligt tijdelijk stil. Er is veel regen gevallen in oktober en ook in november. De bodem is te nat.

Uitvoering start 16 oktober

Van Stipdonk Landschapsinrichting voert het werk uit. De aannemer verwacht het werk binnen drie weken af te kunnen maken. Iets later volgt nog het inzaaien en aanplanten. 

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het project? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief EVZ De Rietmussen-Soeterbeekseweg

Paaihurken? Dat is wat vreemd. En daarom een andere projectnaam

Tot 24 mei 2023 had dit project een andere naam: ecologische verbindingszone Paaihurken. Tijdens de inloopbijeenkomst op 9 mei 2023 kregen we echter een aantal keer de opmerking dat dit wel een beetje vreemd was. De Paaihurken ligt namelijk zo'n twee kilometer van het projectgebied vandaan. Om verdere verwarring te voorkomen, hebben we daarom de naam aangepast in: ecologische verbindingszone De Rietmussen-Soesterbeekseweg. Wel zo duidelijk.

Natuur krijgt de ruimte

Ecologische verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen, doordat zij natuurgebieden verbinden. Deze zones dragen bij aan een klimaatrobuust watersysteem waarin er meer ruimte is voor water. Dit is belangrijk voor de toekomst. Het stukje natuur dat we hier gaan inrichten is een kleine stapsteen, maar vormt een belangrijke schakel tussen de natuurgebieden Nuenens Broek en het Dommeldal. We dempen de sloot over een lengte van 250 meter en de oevers worden flauwer. Ook komt een poel en we zaaien de natuurzone in met een bloemrijk grasland. Dit zorgt voor een sterkere biodiversiteit. Dieren als de ree, kamsalamander, de kleine ijsvogelvlinder en de waterspitsmuis voelen zich hier straks thuis.

Voorbeeld van een poel in een ecologische verbindingszone

Water langer vasthouden

Ook hebben we gekeken naar extra mogelijkheden om de verdroging in het gebied tegen te gaan. We plaatsen hier daarom ook een stuw. Stuwen zorgen ervoor dat we water kunnen vasthouden.  Het vasthouden van water is erg belangrijk. We willen meer water in de grond laten trekken om ons grondwater aan te vullen.

Projectgebied

Waterschap De Dommel gaat een strook nieuwe natuur inrichten in de omgeving van de Rietmussen en de Soeterbeekseweg in Nuenen. Het gaat om een groene, natte zone van 550 meter.

Planning

Op 9 mei 2023 was er een inloopbijeenkomst met een toelichting op de inrichting van de ecologische verbindingszone. Het projectplan Lag ter inzage van 24 mei t/m 5 juli 2023. Er zijn geen bezwaren op het plan gekomen. De uitvoering van het werk staat op de planning voor het najaar en duurt een paar weken.  

 1. Afgerond: 9 mei 2023

  Inloopbijeenkomst: Een toelichting op het ontwerp en projectplan van de ecologische verbindingszone 

 2. Afgerond: 24 mei t/m 5 juli 2023

  Projectplan Ecologische verbindingszone De Rietmussen-Soetberbeekseweg lag van 24 mei 2023 t/m 5 juli 2023 ter inzage. Er zijn geen bezwaren ingediend.

 3. Momenteel bezig: najaar 2023

  Uitvoering van het werk start 16 oktober 2023
   

 4. Momenteel bezig: November 2023 Uitvoering ligt tijdelijk stil door te natte bodem

  Het aanleggen van de natuurzone bij De Rietmussen en Soeterbeekseweg in Nuenen ligt tijdelijk stil. Er is veel regen gevallen in oktober en ook in november. De bodem is te nat.

Meer informatie

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Wim Cardinaal (projectmanager), email: wcardinaal@dommel.nl of tel: 0411-618618

Samenwerking en financiering

Het inrichten van Ecologische verbindingszone (EVZ) tussen De Rietmussen en de Soeterbeekseweg in Nuenen is een gezamenlijke opgave van Waterschap De Dommel en de gemeente Nuenen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële van de Provincie Noord-Brabant.