Waterschap De Dommel gaat een strook nieuwe natuur inrichten in de omgeving van de Rietmussen en de Soeterbeekseweg in Nuenen. Het gaat om een groene, natte zone van 550 meter. Deze strook vormt een verbinding tussen de natuurgebieden Dommeldal en het Nuenens Broek. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van planten en dieren. Het zorgt ervoor dat zij zich makkelijker van het ene naar het andere gebied kunnen verspreiden en verplaatsen.

Paaihurken? Dat is wat vreemd. En daarom een andere projectnaam

Tot 24 mei 2023 had dit project een andere naam: ecologische verbindingzone Paaihurken. Tijdens de inloopbijeenkomst op 9 mei 2023 kregen we echter een aantal keer de opmerking dat dit wel een beetje vreemd was. De Paaihurken ligt namelijk zo'n twee kilometer van het projectgebied vandaan. Om verdere verwarring te voorkomen, hebben we daarom de naam aangepast in: ecologische verbindingzone De Rietmussen-Soesterbeekseweg. Wel zo duidelijk.

Geen bezwaren op projectplan

Op dinsdag 9 mei 2023 was er een inloopbijeenkomst om het projectplan van de ecologische verbindingszone tussen De Rietmussen en de Soeterbeekseweg in Nuenen toe te lichten. Het projectplan EVZ De Rietmussen-Soeterbeekseweg(externe link) lag van 24 mei t/m 5 juli 2023 ter inzage. Er zijn geen bezwaren op het plan gekomen. Dit betekent dat we de werkzaamheden kunnen gaan uitvoeren in het najaar.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het project? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief EVZ De Rietmussen-Soeterbeekseweg.

Natuur krijgt de ruimte

Ecologische verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen, doordat zij natuurgebieden verbinden. Deze zones dragen bij aan een klimaatrobuust watersysteem waarin er meer ruimte is voor water. Dit is belangrijk voor de toekomst. Het stukje natuur dat we hier gaan inrichten is een kleine stapsteen, maar vormt een belangrijke schakel tussen de natuurgebieden Nuenens Broek en het Dommeldal. We dempen de sloot over een lengte van 250 meter en de oevers worden flauwer. Ook komt een poel en we zaaien de natuurzone in met een bloemrijk grasland. Dit zorgt voor een sterkere biodiversiteit. Dieren als de ree, kamsalamander, de kleine ijsvogelvlinder en de waterspitsmuis voelen zich hier straks thuis.

Voorbeeld van een poel in een ecologische verbindingszone

Water langer vasthouden

Ook hebben we gekeken naar extra mogelijkheden om de verdroging in het gebied tegen te gaan. We plaatsen hier daarom ook een stuw. Stuwen zorgen ervoor dat we water kunnen vasthouden.  Het vasthouden van water is erg belangrijk. We willen meer water in de grond laten trekken om ons grondwater aan te vullen.

Projectgebied

Waterschap De Dommel gaat een strook nieuwe natuur inrichten in de omgeving van de Rietmussen en de Soeterbeekseweg in Nuenen. Het gaat om een groene, natte zone van 550 meter.

Planning

Op 9 mei 2023 was er een inloopbijeenkomst met een toelichting op de inrichting van de ecologische verbindingzone. Het projectplan Lag ter inzage van 24 mei t/m 5 juli 2023. Er zijn geen bezwaren op het plan gekomen. De uitvoering van het werk staat op de planning voor het najaar en duurt een paar weken.  

 1. Afgerond: 9 mei 2023

  Inloopbijeenkomst: Een toelichting op het ontwerp en projectplan van de ecologische verbindingszone
  Lees ook: Een groene verbinding tussen Nuenens Broek en Dommeldal

 2. Afgerond: 24 mei t/m 5 juli 2023

  Projectplan Ecologische verbindingszone De Rietmussen-Soetberbeekseweg(externe link) lag van 24 mei 2023 t/m 5 juli 2023 ter inzage. Er zijn geen bezwaren ingediend.

 3. Nog te doen: najaar 2023

  Uivoering van het werk

Meer informatie

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Wim Cardinaal (projectmanager), email: wcardinaal@dommel.nl of tel: 0411-618618

Samenwerking en financiering

Het inrichten van Ecologische verbindingszone (EVZ) tussen De Rietmussen en de Soeterbeekseweg in Nuenen is een gezamenlijke opgave van Waterschap De Dommel en de gemeente Nuenen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële van de Provincie Noord-Brabant.